КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій

ПАНАСЮК Ігор Васильович

д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії,
в.о. директора Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0231а, 1-0248

Телефон (факсдля довідок: +38044-256-84-87, +38044-256-84-89

e-mail: 

Про інститут

Інститут готує фахівців  з основних напрямів енергетичної,  електронної та комп’ютерної інженерії, які здатні розробляти, проектувати, обслуговувати сучасне  обладнання, системи управління для різних галузей промисловості, електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексів, будівництва, охорони навколишнього середовища, побутового обслуговування.

Місія інституту:

формування національної науково-технічної еліти, що має креативний ресурс для створення та просування нових техніки і технологій на засадах енергоефективності, зеленої економіки, сталого розвитку. 

Мета діяльності:

  • забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня наукових та науково-педагогічних кадрів інституту;
  • забезпечити фундаментальну теоретичну та професійну підготовку фахівців та сформувати в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг за рахунок запровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти;
  • забезпечити вихід на провідні позиції у світовій освітньо-професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і традиції, напрацьовані на кафедрах інституту та в університеті.
Випускники
Випускники інституту працюють на державних та приватних підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних фірмах, серед яких: ВOSCH, Microsoft, Epam Systems, ГК «Фокстрот»,  Укрсиббанк,  «Ельдорадо», «Запоріженерго» та інші.
Кафедри
Спеціальності та освітні програми інституту

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

 БКІ

КІЕМ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

БЕМ

КІЕМ

Електротехніка та електротехнології

БЕЕ

ЕМПЕ

Електроенергетичний менеджмент

БЕЕМ

ЕМПЕ

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

БТЕТ

ТРТБ

171

Електроніка

Електронні пристрої та системи

БМЕ

ЕМПЕ

Ступінь магістра

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

МгЕМ

КІЕМ

Енергоменеджмент

МгЕ

ЕМПЕ

171

Електроніка

Електронні системи

МгМЕ

ЕМПЕ

Ступінь доктора філософії

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДФЕЕЕ

КІЕМ

 

Професії

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Освітня програма «Електромеханіка» спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійні знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів електромеханіки для дослідження електромеханічних систем, а також для здійснення безпечного технічного використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого управління. Працевлаштування за фахом можливе на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галуззях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Випускник може працювати у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінської, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Сьогодні не можливо уявити життя людини без електричної енергії, а отже завжди буде наявна необхідність у спеціалістах, які забезпечуватимуть вироблення, передачу та облік електричної енергії. Фахівець з електротехніки та електротехнології це високопрофесійний фахівець, який володіє сучасними інженерними знаннями, методами аналізу та ефективного управління процесами виробництва, передачі і перетворення енергії, здатний виявляти і ліквідувати причини втрат енергії, забезпечувати підвищення енергетичної ефективності.

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, у транспорті, цехах промислових підприємств,  науково-дослідних інститутах,  офісах, військових частинах, медичних закладах, супермаркетах, на стадіонах тощо. Все, від мобільних телефонів і телевізорів до суперкомп’ютерів та верстатів з числовим програмним управлінням, продовжує бурхливо  розвиватися. А отже фахівці з електронної техніки завжди будуть затребуваними.

Перевагами фаху за програмою «Електронні системи» є універсальність і гнучкість їх професійної підготовки. Високий попит на фахівців цього профілю на ринку праці гарантує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях науки, промисловості, бізнесу.

ФАХІВЕЦЬ З ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Для оптимізації енергоспоживання на підприємствах здійснюється ряд управлінських, інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів. Розробкою стратегії цієї діяльності займаються спеціалісти з енергоменеджменту. Інженер-енергоменеджер – це високопрофесійний фахівець, який володіє сучасними інженерними знаннями, методами аналізу та ефективного управління процесами виробництва, передачі і перетворення енергії, що має навички здійснення енергетичного аудиту, здатний виявляти і ліквідувати причини втрат енергії, забезпечувати підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва, управляти проектами енерговикористання.

Працевлаштування за фахом  можливе на інженерних та управлінських посадах в енергетичних компаніях, проектно-конструкторських і наукових організаціях; організацій житлово-комунального та сільського господарств; об'єктів водного та залізничного транспорту; різного роду підприємствах, агентств та інших структур, профіль або окремі напрямки діяльності яких потребують фахівців з енергоменеджменту.

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Фахівець з електропобутової техніки у своїй діяльності орієнтований на об’єкти, основу яких становить електромеханічне перетворювання енергії і керування нею. Сферою діяльності є сучасна складна електропобутова техніка, автоматизовані електроприводи промислових установок і технологічних комплексів, виробництво електричних машин і апаратів, приладів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологічні установки і системи. Фахівець з електропобутової техніки може працювати інженером дослідником, обіймати посади вищого управлінського персоналу промислових підприємств та науково-дослідних установ.

ФАХІВЕЦЬ З ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітня програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології» спеціальності 144 «Теплоенергетика» спрямована на підготовку фахівця, який має необхідні знання та компетенції для розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання; розуміння функціонування сучасних енерготехнологій, а також їх розроблення та впровадження; прийняття управлінських рішень в області застосування енергоефективних технологій та техніки для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Працевлаштування за фахом можливе на інженерних та управлінських посадах у відділах енергетичного менеджменту підприємств, організацій та установ; у виробничо-технічних відділах теплопостачальних та енергогенеруючих організацій. Випускники можуть працювати фахівцями з проектування, монтажу та налагодження теплоенергетичного обладнання; у консалтингових фірмах у сфері енергозбереження, в комерційних компаніях, що постачають на ринок енергоефективне обладнання тощо.

Деканат

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатоліївна,

кандидат технічних наук, доцент. Заступник директора інституту

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0248

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-24-87

e-mail: 

ГРЕЧАНИК Юлія Володимирівна
методист

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0248

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-24-87

e-mail: 
Історія інституту

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій створений рішенням Вченої ради КНУТД від 30.08.2018р. шляхом відокремлення трьох кафедр та центру енергоефективності від факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій.

До структури інституту увійшли підрозділи з багатою історією та вагомим досвідом в підготовці високоспеціалізованих фахівців своєї галузі, а саме:

  •  кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки;
  • кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки;
  • кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки
  • центр енергоефективності (заснований у 2017р.).

У листопаді 1931 року, тоді ще у Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості (в майбутньому КНУТД), було створено кафедру енергетики, на якій читали лекції теплоенергетичного та електротехнічного напрямків. У 1934 році кафедру енергетики розділили на дві: теплотехніки та електротехніки. В подальшому вони трансформувались у сучасні кафедри «Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки» та «Енергоменеджменту та прикладної електроніки».

Кафедра «Комп’ютерної інженерії та електромеханіки» починає свою історію з 1992 року, коли згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 осіб, а в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків, фахівців з електропобутової техніки. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка».

Навчання в інституті здійснюється за акредитованими освітніми програмами на основі новітніх підходів, технологій та методики навчання.

Інститут  активно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення та розроблення інноваційних проектів. Діяльність інституту охоплює весь спектр робіт організаційного, навчального, методичного, наукового та виховного спрямування.

Наукові напрями  інституту

Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості

Науковий керівник –  Бурмістенков Олександр Петрович

д.т.н., професор, академік УТА,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        розробка  ефективних  технологічних   процесів та обладнання для виготовлення композицій з полімерних  матеріалів,  лиття виробів  під тиском, фінішної обробки формованих виробів, подрібнення відходів гуми та полімерних матеріалів з подальшим поверненням їх у виробничий цикл;

-        створення  нових  конструкцій, методів розрахунку, технологічних режимів, алгоритмів та програм, що забезпечують одержання матеріалів  з  необхідними  властивостями  на  кожному етапі їх виробництва.

Результати:

-        захищено  3 докторські та 12 кандидатських  дисертацій;

-        у творчому  доробку  понад  100 публікацій, з них 3 монографії, 1 підручник, 3 навчальні

посібники,

   одержано майже  30 авторських свідоцтв та патентів.

Обробка конструкційних матеріалів швидкісним гідро- та гідроабразивним струменем

Науковий керівник – Петко Ігор Валентинович

д.т.н., професор, академік УТА

Напрями:

-        створення  гідро-  та  гідроабразивного техлологічного устаткування з технічними параметрами,  що  забезпечують  ефективну обробку матеріалів  з  різними фізико-механічними   властивостями,  а  також  матеріалів авіа-  та ракетобудування,  для  яких традиційні методи обробки взагалі неприйнятні;

-        розробка  конструкцій,  методів  розрахунку, технологічних  режимів,  алгоритмів та програм, які дають можливість ефективно і економічно проводити  обробку спеціальних матеріалів на основі  легких  металів  та сплавів, гуми, штучної та натуральної шкіри, кераміки, прогресивних  композиційних  та  вибухонебезпечних матеріалів.

Результати:

-        захищено  1  докторська та 9 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано  260  наукових  праць, з  них 8 монографій, 3 навчальні посібники;

-        одержано  22  авторських  свідоцтв та патентів.

Зарубіжне партнерство

В інституті ведеться підготовка іноземних студентів з Туреччини, Китайської Народної Республіки, Азербайджану, Молдови, Грузії, Туркменістану.

Інститут співпрацює з іноземними партнерами в науковій сфері. 8 серпня 2006 року укладено угоду між Британською Радою в Україні, що уповноважена Міністерством з питань довкілля, харчових продуктів та сільського господарства (DEFRA) Великобританії, та Київським національним університетом технологій та дизайну  в рамках Програми малих екологічних проектів (SEPS II). В рамках цієї угоди кафедра від імені Київського національного університету технологій та дизайну здійснювала роботи в напрямку «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» разом з закритим акціонерним товариством (ЗАТ) «Чинбар», м.Київ та Брайтонським університетом, Великобританія.

Партнери інституту:
Студенти

Сьогодні інститут налічує близько 350 студентів. Практичні навички студенти здобувають в провідних наукових установах НАН України, на сучасних підприємствах.

Навчання в університеті надає можливість долучитись до високих здобутків професійної та загальнолюдської культури не тільки в аудиторіях, а й розширити ерудицію беручи участь  в університетських  конкурсах, олімпіадах та конференціях.

В інституті працює студентське самоврядування, студенти інституту є активними членами редколегії університетської газети. Своє дозвілля студенти проводять у спортивних секціях, гуртках самодіяльності.

В інституті також діють наукові гуртки, студенти яких щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

Студентам – юнакам та дівчатам – за час навчання в університеті надана можливість додатково оволодіти військовою професією – стати офіцерами. Нашим університетом на договірній основі з Національним університетом оборони імені Івана Черняхівського створено необхідні умови для проходження відповідного навчання на факультеті військової підготовки офіцерів запасу.
Для освітнього процесу використовується сучасне обладнання та оснащені аудиторії
Освітній процес здійснюється високо кваліфікованими науково-педагогічними працівниками у спеціалізованих  аудиторіях
Студенти інституту активно займаються науковою роботою
Студенти інституту беруть активну участь у роботі «Еко-клубу КНУТД»
Свято вишиванки на кафедрі КІЕМ
Випускники інституту із щойно отриманими дипломами