КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітній ступінь «МАГІСТР»

 

 Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111.

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Стаценко Дмитро Володимирович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

e-mail

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Місія кафедри: формування національної науково-технічної еліти, що має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних технологій для промислових та побутових споживачів.

Спеціальність “Комп’ютерна інженерія” спрямована на підготовку фахівців з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики. Важливими напрямами розвитку комп’ютерної інженерії у останні роки стали системи «Розумний будинок» та «Інтернет речей» з інтеграцією окремих пристроїв в єдину мережу.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

Кваліфікація та термін навчання

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться відповідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

За результатами навчання магістр з комп’ютерних мереж і технологій здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений  спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін та роботі Міжнародних конференцій і семінарів.

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія є:

Наші роботодавці


Всім студентам Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

Подальше навчання

Випускники – магістри кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) в аспірантурі. Термін навчання в аспірантурі - 4 роки.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!