КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ДФ

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-наукова програма «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії»

 Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111, 1-0128.

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Стаценко Дмитро Володимирович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

e-mail[email protected]

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – це спеціальність, яка, в значній мірі, визначає рівень науково-технічного прогресу та матеріальну культуру сучасної цивілізації. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів  та використання новітніх матеріалів і технологій.

Місія кафедри: формування науково-технічної еліти, що має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних інтелектуальних  технологій в електроенергетиці, зокрема відновлювальній, електротехнологіях та електромеханіці.

Освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що направлені на здобуття професійних компетентностей для проведення наукової, дослідницько-інноваційної діяльності а також впровадження отриманих за цього результатів.

Основними цілями програми є: продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Після успішного завершення навчання і захисту дисертації випускники отримують диплом доктора філософії

Для вступу на 1 курс денної, вечірньої та заочної форм навчання за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» запрошуються абітурієнти, які мають диплом магістра та спеціаліста (інженера).

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до державного закладу вищої освіти для здобуття освітньо-наукового ступеню «доктор філософії» здійснюється згідно діючих «Правил прийому на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну»

Навчання за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється як за державним замовленням так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Термін навчання:  4 роки.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними цифровими приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці, а також виконувати наукові дослідження.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Випускник кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є придатним для працевлаштування в закладах вищої освіти, наукових установ, науково-виробничих об’єднаннях, органах державної влади, управління і місцевого самоврядування тощо.

Випускники здатні виконувати професійну роботу викладача закладу вищої освіти, наукового співробітника в науково-дослідних та проектних установах, науково-виробничих об'єднаннях, аналітика-консультанта, керівника структурного підрозділу, головного інженера, експерта із забезпечення та визначення якості та енергоефективності.

Всім студентам інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

 ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітньо-наукову програму

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка »

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

  

 

Наш девіз:

Освіта – найпотужніша зброя, яку можна використати, щоб змінити світ