КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. Комп’ютерні науки

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК


Адреса

м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-01108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail:[email protected]

 

Рівень освіти, на який здійснюється набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання здійснюється за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки», кваліфікація бакалавр з комп’ютерних наук. Термін навчання — 3 роки 10 місяців (денна або заочна форма навчання).

Студенти кафедри комп’ютерних наук, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» та отримати кваліфікацію «магістр з компֹютерних наук» за відповідною програмою підготовки магістра.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» здійснюється згідно з  «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії:  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні науки» отримують кваліфікацію бакалавр з комп’ютерних наук і можуть реалізуватись в організаціях та установах, що функціонують в галузі легкої промисловості та інших і здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних  технологій і характеризується  комплексністю та невизначеністю умов.

Освітні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення студентів, а висококваліфіковані викладачі кафедри, що мають практичний досвід роботи забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідно до профілю і напряму дисциплін, що викладають; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. У процесі організації навчання залучають професіоналів із досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом. 

За результатами навчання студенти здобувають такі уміння:

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в галузі комп’ютерних наук. 

 

Місцем професійної діяльності бакалавра з Комп’ютерних наук є:

підприємства, організації та установи, що функціонують в галузі легкої промисловості. Випускник спроможний працювати на посадах: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер-програміст; програміст (база даних); програміст прикладний;  інженер із застосування комп’ютерів; фахівець з інформаційних технологій; фахівець із розроблення та тестування програмного забезпечення; фахівець із розроблення комп’ютерних програм. 

Студенти кафедри комп’ютерних наук мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який здійснює військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Усім студентам факультету «Мехатроніки та комп’ютерних технологій», які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

   

Викладачі кафедри та студенти під час навчального процесу та захисту дипломів