КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітній ступінь «Магістр»

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

 

Адреса

м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-01108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail:[email protected]

 

Рівень освіти, на який здійснюється набір вступників:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання здійснюється за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня «магістр» денної або заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий іспит за спеціальністю «Компֹ’ютерні науки».

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки», кваліфікація «магістр з комп’ютерних наук». Термін навчання — 1 рік 4 місяці (денна або заочна форма навчання).

Студенти кафедри комп’ютерних наук, за результатами здобуття освітнього ступеня «магістр» мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» та отримати диплом доктора філософії після захисту дисертації зі спеціальності 122  «Компֹ’ютерні науки» за відповідною програмою підготовки доктора філософії.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії:  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні науки» отримують кваліфікацію магістр з комп’ютерних наук і можуть реалізуватись в організаціях та установах,  що здійснюють розроблення і супровід програмного забезпечення і тих,  що загалом використовують комп’ютерні технології. Акцент робиться на формуванні та розвитку у здобувачів освіти професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні теоретичних і методичних положень, організаційних і практичних інструментів у галузі комп’ютерної графіки, системного аналізу, моделювання інформаційних систем, керування базами даних, проєктування складних об’єктів і систем, управління ІТ-проєктами, захисту комп’ютерної інформації, архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Освітні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення студентів, а висококваліфіковані викладачі кафедри, що мають практичний досвід роботи забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідно до профілю і напряму дисциплін, що викладають; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. У процесі організації навчання залучають професіоналів із досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом. 

За результатами навчання студенти здобувають такі уміння:

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в галузі комп’ютерних наук. 

 

Місцем професійної діяльності магістра з Комп’ютерних наук є:

підприємства, організації та установи, що функціонують в галузі легкої промисловості. Випускник має перспективи працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що займаються розробленням та супроводом програмного забезпечення  і тих, що загалом використовують комп’ютерні технології. Посади: аналітик комп’ютерних систем, архітектор комп’ютерних систем, програміст, тестувальник, керівник технічної групи, керівник розробки програмного забезпечення.

Усім студентам факультету «Мехатроніки та комп’ютерних технологій», які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

   

Викладачі кафедри та студенти під час навчального процесу та захисту дипломів