КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітній ступінь «Доктор філософії»

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК


Адреса

м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-01108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail:[email protected]

 

Рівень освіти, на який здійснюється набір вступників:

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Навчання здійснюється за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня «Доктора філософії» вступники складають комплексний екзамен з фаху Комп’ютерні науки.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом доктора філософії встановленого державного зразка за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки».

Термін навчання – 4 роки – загальний термін, перші 2 роки – освітня складова (денна або заочна форма навчання).

Передумови – Ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень   спеціаліста.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Доктор філософії» здійснюється відповідно до  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Здобувачі освіти, які отримують кваліфікацію доктор філософії володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що спрямовані на розвиток філософських та мовних компетентностей, формування універсальних навичок дослідника, які достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності. Це дає змогу розробляти і реалізовувати проєкти, здійснювати власні дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Освітні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення студентів, а висококваліфіковані викладачі кафедри, що мають практичний досвід роботи забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідно до профілю і напряму дисциплін, що викладають; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. У процесі організації навчання залучають професіоналів із досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом. 

 

За результатами навчання здобувачі умітимуть:

 

Місцем професійної діяльності доктора філософії з Комп’ютерних технологій наук є:

Випускник має перспективи працевлаштування в установах та закладах МОН України та НАН України, закладах вищої освіти різних форм власності, міжнародних та українських IT-компаніях, банках, органах державного управління і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституціях на посадах фахівця у галузі комп’ютеризації, обчислювальних систем, наукового співробітника (обчислювальні системи), розробника обчислювальних систем, фахівця в галузі програмування, наукового співробітника (програмування), розробника комп’ютерних програм.

Усім здобувачам факультету «Мехатроніки та комп’ютерних» технологій, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

   

Викладачі кафедри та студенти під час навчального процесу та захисту дипломів