КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МАРКЕТИНГ. Комунікаційний маркетинг

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Комунікаційний маркетинг»

Освітній ступінь «магістр»

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

 

Вітаємо на сторінці найпопулярнішої сучасної спеціальності!

Маркетинг – це «мозок» і «душа» бізнесу

 

 

Кафедра:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0604, 4-0608

Телефон для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: 

 

Сторінка кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну 

Телеграм-канал кафедри із відповідями на найпопулярніші питання про навчання https://t.me/mkdknutd

 

Загальна інформація

Маркетолог – це фахівець, який займається аналітикою споживчого ринку та проектує стратегію просування товарів серед покупців. Він розглядає всі види конкурентної продукції, виділяючи найпопулярніші марки. Вивчає їх рекламні проекти і думки споживачів. Потім у завдання маркетолога входить аналітична робота, він підсумовує отриману інформацію і розкладає її на складові грамотного піару. Виходячи з отриманих даних, маркетолог продумує ходи просування продукції компанії, на яку він працює.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр вступники складають вступні випробування

Правила прийому 

Приймальна комісія:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Комунікаційний маркетинг

Кваліфікація:

Магістр маркетингу

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Кредити ECTS

90

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння; здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Вміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту; встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарок.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

Є можливість отримання військової спеціальності

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

В освітньому процесі на кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну використовуються кращі практики та прогресивні методи навчання – майстер-класи, open air лекції та практико орієнтоване навчання. Активну діяльність здійснює студентський маркетинговий клуб “M-Team”.

Запрошуємо на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«МАРКЕТИНГ»

Кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну