КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА

Освітній ступінь МАГІСТР

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 9 поверх, аудиторії 4-0908, 4-0910

Телефон для довідок+38044 256-21-30, +38044 256-21-89

Приймальна комісія: +38 044 256 2975

Сторінка кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій

e-mail

 

 Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Освітня програма Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв, що направлено на здобуття студентом навиків для здійснення наукових досліджень проблем з автоматизації комп’ютерно-інтегрованих процесів, теоретичного обґрунтування автоматизованого керування на виробництві та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують новітніх розробок стосовно вдосконалення існуючих комп’ютерно-інтегрованих автоматизованих систем керування.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

  

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, заочної форм навчання вступники складають вступні випробування.

Термін навчання:  1 рік 4 міс.

Вміння та знання

За результатами навчання магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі інформаційних та комп’ютерних технологій створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри, зокрема наукові гуртки «Сучасні підходи до програмування мовою С++» та «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації». Студенти щорічно виступають з доповідями на конференціях і семінарах, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює інтернет-ресурс «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Випускник-магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості і можуть обіймати посади:

Подальше навчання

Випускники-магістри мають змогу продовжити навчання в КНУТД за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) в аспірантурі. Термін навчання в аспірантурі - 3 роки.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

 

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

кафедри ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ