КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність:  073 Менеджмент

Освітня програма:  Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання 

Освітній ступінь:  «магістр»

 

 Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, аудиторії 4-0502; 4-0504; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; 4-0508

Телефон для довідок: +38044-256-29-21, +38044-256-84-12

e-mail:  

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний іспит.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 073 Менеджмент ОП Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання: магістр менеджменту - термін навчання 1 рік 4 місяці (денна, заочна або дистанційна форми навчання).

Метою освітньої програми Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження і здатні реалізувати сучасні погляди й нестандартні способи мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств і організацій з урахуванням невизначеності умов і вимог динамічного зовнішнього середовища.

Програма забезпечує отримання поглиблених знань з управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання на основі навчання та розвитку сучасних фахівців: підприємців, менеджерів, готових до ризику, адаптивних, ініціативних та здатних до формування системи заходів протидії негативному впливу зовнішнього середовища. Фахівець з фінансово-економічної безпеки здатен до використання традиційних прийомів менеджменту, а також до формування нових прийомів, спрямованих на всі складові фінансово-економічної безпеки.

Випускники можуть працювати на посадах: керівники підприємств, установ та організацій; керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, відділу кадрів та служби безпеки; менеджери з досліджень та розробок, фінансової і комерційної діяльності й управління.

Працевлаштування на підприємствах будь-якого виду економічної діяльності (виробничих підприємствах, посередницьких організаціях, фінансово-кредитних установах і т.ін.) та організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління (відділ фінансового моніторингу, служба безпеки, відділ кадрів); органах державного та муніципального управління; науково-дослідних організаціях і організаціях, що надають консалтингові, аудиторські та практичні послуги у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми.

 Інформація про наявність гуртожитків

  

  

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

Освітній ступінь: «магістр»

спеціальність 073 Менеджмент