КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма

«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Освітній ступінь

«БАКАЛАВР»

Кафедра промислової фармації

 

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0213, 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0216, 1-218, 1-0219, 1-0220, 1-0234, 1-0236, 1-0332, 1-0119а 

Завідувач кафедри ПФ: заслужений діяч науки і техніки  України, доктор фармацевтичних наук,  професор

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович

Телефон для довідок: +38044-256-21-76, +38044-256-21-95

e-mail:

 

Фармацевтична галузь України в останні роки має динамічні темпи зростання та активного  розвитку. Потреба у висококваліфікованих професіоналах для фармацевтичної індустрії, які мають спеціальну підготовку у галузі  промислової фармації, зростає з кожним роком.

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Набір вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти проводиться на базі повної загальної середньої освіти та на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі скороченим терміном навчання.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають екзамени з конкурсних предметів (ЗНО).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.

Терміни навчання:


 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Загальна інформація

Потреба у фахівцях для фармацевтичної індустрії, які мають спеціальну підготовку у галузі  промислової фармації, зростає з кожним роком.  Освітньо-професійна програма ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, яка реалізується на кафедрі промислової фармації факультету хімічних і біофармацевтичних технологій, спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі фармації, необхідними для вирішення типових задач фармацевтичної галузі, включаючи технології виробництва лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів.

Матеріально-технічна база кафедри промислової фармації КНУТД дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти.

На кафедрі функціонує спеціалізована навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (1-0219, 1-234, 1-236), обладнана найсучаснішим устаткуванням. Основний напрям наукової діяльності лабораторії – «Фундаментальні технології активного довголіття». До роботи в лабораторії залучаються найкращі студенти.

 

 

Наші випускники – фахівці з глибокими теоретичними знаннями та хорошими практичними навичками. Це спеціалісти фармацевтичної галузі, які сьогодні обіймають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах різних форм власності, працюють в науково-дослідних інститутах і держустановах, мають вагомі наукові здобутки.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр фармації, промислової фармації, який визнається в усьому світі. Випускники-бакалаври мають можливість продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

Підготовчі курси

Для підготовки до вступу на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація в центрі доуніверситетської та індивідуальної освіти КНУТД пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Детальна інформація на сторінці Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих вчених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

Студенти мають можливості брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проєктів наукового характеру.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

 

 

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

Працевлаштування

Випускник може бути працевлаштованим на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в фармацевтичній галузі, в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах. Професійні назви робіт, які може виконувати випускник: лаборант-фармацевт (хімічні та фізичні дослідження фармацевтичне виробництво), фармацевт-технолог, технолог, оператор виробничої лінії, стажист-дослідник.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 кафедри промислової фармації

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!