КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма

«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Освітній ступінь

«МАГІСТР»

Кафедра промислової фармації

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри промислової фармації:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0213, 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0216, 1-218, 1-0219, 1-0220, 1-0332

Завідувач кафедри ПФ: заслужений діяч науки і техніки  України, доктор фармацевтичних наук,  професор

СТРАШНИЙ Владислав володимирович

Телефон для довідок: +38044-256-21-76, +38044-256-21-95

e-mail: 

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Магістр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Фармацевтична галузь України в останні роки має динамічні темпи зростання та активного  розвитку. Потреба у висококваліфікованих професіоналах для фармацевтичної індустрії, які мають спеціальну підготовку у галузі  промислової фармації, зростає з кожним роком.

Київський національний університет технологій та дизайну є єдиним закладом вищої освіти в Києві, який готує фахівців другого (магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Промислова фармація», які набувають в процесі навчання фахових компетентностей в галузі промислової фармації, включаючи технології виготовлення лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну розробку лікарських засобів, удосконалення технологічних процесів, впровадження фармацевтичної системи якості, проведення контролю якості сировини, напівпродуктів та готових фармацевтичних препаратів, проектування хіміко-фармацевтичних виробництв.

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь

Освітня програма є професійною, орієнтована на підготовку фахівців, здатних на високому професійному рівні  розробляти нові та удосконалювати існуючі активні фармацевтичні інгредієнти, фармацевтичні препарати та технологічні процеси їх виробництва, здійснювати контроль якості лікарських засобів, планувати та виконувати валідаційні дослідження, аналіз та оцінку ризиків для якості, проектувати хіміко-фармацевтичні виробництва.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-наукових лабораторій кафедри дозволяє повністю забезпечити освітній процес впродовж усього циклу підготовки за спеціальністю.

Перспективи для студентів

Програма розвиває перспективи стажування та працевлаштування в сфері науково-технічної діяльності за фахом, в науково-дослідних установах, закладах вищої освіти та на підприємствах фармацевтичної, хімічної, парфумерно-косметичної та біотехнологічної галузей промисловості.

Навчання на освітній програмі надає можливості для реалізації програми міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. Практико-орієнтований підхід у підготовці магістрів фармації, промислової фармації базується на безпосередній участі студентів-магістрантів у дослідницькій роботі провідних фармацевтичних підприємств та  у наукових дослідженнях  кафедри промислової фармації КНУТД у галузі «Біологія та охорона здоров’я».

Визнання у 2021 році наукових досліджень науковців школи фармації КНУТД на міжнародному рівні (65 місце у світовому рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів в області медицини та фармації за даними журналу  CEOWORLD Magazine)  сприяє динамічному розвитку міжнародного співробітництва в освітній та науковій галузі за участю майбутніх магістрів.

Галузь працевлаштування

Випускники спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» можуть бути працевлаштованими на державних і приватних підприємствах, організаціях та установах фармацевтичної, хімічної, парфумерно-косметичної та біотехнологічної галузей промисловості; науково-дослідних інститутах НАН України; контрольно-аналітичних і діагностичних лабораторіях та установах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України, а також у комерційних корпораціях, які займаються реалізацією фармацевтичних препаратів

Випускник освітньо-професійної програми є придатним для працевлаштування на посадах: інженер-дослідник, інженер-технолог, спеціаліст з реєстрації та стандартизації лікарських засобів; хімік-дослідник, молодший науковий співробітник; науковий співробітник; спеціаліст з контролю якості/валідації; технолог, експерт групи технічної експертизи, інспектор з контролю якості та ін.

 

 

Всім студентам кафедри промислової фармації, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

З метою створення умов для реалізації студентами творчого потенціалу, формування у молоді прагнення до здорового способу життя в Університеті функціонують Центр культури та мистецтв і Центр фізичного виховання та здоров’я.

В Університеті активно діє студентське самоврядування, що забезпечує права і можливості студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів.