КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Міжнародна економіка (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра економіки та сфери обслуговування

 

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, яка займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56

Тел. Кафедра економіки та сфери обслуговування:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри економіки та сфери обслуговування

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Подальше входження України до світового простору та дослідження вітчизняного ринку праці засвідчують, що попит на фахівців з міжнародної економіки невпинно зростає. Однак, ринок праці висуває нові вимоги до фахівця з міжнародної економіки, які не обмежуються тільки вільним володінням іноземної мови. Необхідні також високий рівень ділових, інтелектуальних, комунікативних, моральних якостей, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Для успішного управління сучасним підприємством пріоритетного значення набуває пошук висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому фахівці з міжнародної економіки з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів міжнародних компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі управлінські посади.

Навчаючись за нашою освітньою програмою, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі та кар’єрному зростанні.

Освітня програма:

Міжнародна економіка

Кваліфікація:

магістр з міжнародної економіки

Термін навчання 

3 семестри (1,4 роки) 

Кредити ECTS

90

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде вміти:

Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

Сфера працевлаштування: 

Магістр з міжнародної економіки може  працювати: на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій. Випускник здатен  обіймати посади: економіста, економіста зі збуту та просування товарів, економіста зі зовнішньоекономічної діяльності, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, оглядача з економічних питань, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з міжнародної торгівлі, аналітика з дослідження товарного ринку, міжнародного аналітика, консультанта з економічних питань, економічного радника, аташе.

 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Кафедри економіки та сфери обслуговування