КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕКОНОМІКА. Корпоративна економіка та міжнародний бізнес (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «КОРПОРАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

Ступінь: «МАГІСТР»

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

 

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, яка займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56

Тел. кафедра смарт-економіки:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри смарт-економіки

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Подальше входження України до світового простору та дослідження вітчизняного ринку праці засвідчують, що попит на фахівців з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу невпинно зростає. Однак, ринок праці висуває нові вимоги до фахівця з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу, які не обмежуються тільки вільним володінням іноземної мови. Необхідні також високий рівень ділових, інтелектуальних, комунікативних, моральних якостей, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Для успішного управління сучасним підприємством пріоритетного значення набуває пошук висококваліфікованих фахівців з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу, які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому фахівці з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів міжнародних компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі управлінські посади.

Навчаючись за унікальною освітньою програмою Корпоративна економіка та міжнародний бізнес, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі та кар’єрному зростанні.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з корпоративної та міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що спрямовані на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку майбутніх фахівців.

Основними цілями програми є формування та розвиток у здобувачів загальних і  професійних компетентностей з організації діяльності корпоративних структур та ефективного функціонування міжнародного бізнесу в рамках таких структур.

Освітня програма:

Корпоративна економіка та міжнародний бізнес

Кваліфікація:

магістр з міжнародної економіки

Термін навчання 

3 семестри (1,4 роки) 

Кредити ECTS

90

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Основний фокус програми

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері корпоративної та міжнародної економіки; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів розвитку корпоративних та міжнародних бізнес-структур в різних секторах економіки, особливостей мотивації та поведінки суб’єктів на глобальному та міжнародних ринках, закономірностей розвитку сучасних соціально-економічних процесів та сучасних методичних підходів до їх аналізу.

Особливості освітньої програми

Особливість програми полягає у підготовці фахівців з діяльності міжнародних та національних корпорацій й спрямована на усвідомлення здобувачами широкого спектру можливостей розв’язання проблем функціонування й розвитку міжнародного бізнесу з урахуванням тенденцій розвитку світової економіки та процесів глобальної цифрової трансформації.

Сфера працевлаштування

У зв'язку з тим, що нові технології активно входять у нашу повсякденність, з'явилася безліч нових професій на стику наук: економіста, економіста зі збуту та просування товарів, економіста зі зовнішньоекономічної діяльності, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, оглядача з економічних питань, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з міжнародної торгівлі, аналітика з дослідження товарного ринку, міжнародного аналітика, консультанта з економічних питань, економічного радника, аташе. та інші, які може обіймати магістр з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу.

 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«КОРПОРАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

Кафедри смарт-економіки