КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МАРКЕТИНГ. Digital маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма: «Digital маркетинг»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

 

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0606, 4-0610

Телефон для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: 

Сторінка кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну 

Телеграм-канал кафедри із відповідями на найпопулярніші запитання про умови навчання https://t.me/+gU1YpsEhnug1ZmJi

 

Загальна інформація:

Цифровізація нерозривно пов’язана з досягненнями науково-технічного прогресу та зростанням попиту на цифрові продукти, що пояснюється сталим збільшенням користувачів інтернету та спеціалізованих гаджетів (смартфони, планшети, ноутбуки тощо). Компанії орієнтуються на сучасних користувачів та переорієнтовуються на просування товарів та послуг до клієнтів у цифровому середовищі. Досягнення високого рівня популярності бренду та максимізація прибутку у мережі «Інтернет» можлива лише за умови використання передових підходів цифрового маркетингу. Динамічність зміни ситуації в інтернеті вимагає від компанії коригування використовуваних інструментів цифрового маркетингу на постійній основі. Специфіка взаємодії компаній з цільовою аудиторією у цифровому середовищі передбачає підбір релевантного контенту та його демонстрацію зацікавленим користувачам на актуальних вебресурсах, у багатьох випадках мова йде про соціальні мережі. Наведені завдання виконують різноманітні фахівці у сфері Digital-маркетингу, а найбільш популярними професіями є: інтернет-маркетолог, SEO фахівець (SEM), маркетолог соціальних мереж (SMM), е-mail-маркетолог, контент-продюсер, PR-менеджер, копірайтер.

Освітні компоненти, що опанує здобувач освіти протягом навчання:

Оскільки маркетолог має розумітися на ринку та економічних відносинах, здобувачі вищої освіти вивчатимуть економіку України та міжнародну економіку, макро- та мікроекономіку, основи підприємництва. Також здобувачі вищої освіти вивчатимуть філософію, політологію та соціологію, українську та зарубіжну культуру, іноземну мову фахового спілкування, вищу та прикладну математику, статистику, фінанси, менеджмент, економіко-математичні методи та моделі.

З-поміж фахових дисциплін здобувачі вищої освіти вивчатимуть такі освітні компоненти як Digital-маркетинг, CRM-системи в бізнесі, штучний інтелект в маркетингу, маркетинг ІТ-продуктів, управління поведінкою споживачів, маркетингові дослідження, соціальний медіамаркетинг SMM, оптимізація сайту SEO, таргетінг, блогінг, прогнозування ринкової кон’юнктури та ризиків тощо.

Докладно про предметну спрямованість, компетенції та зміст освітньо-професійної програми можна дізнатися на сайті КНУТД, у розділі «Освіта».

Приймальна комісія:

Правила прийому 

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма

Digital маркетинг

Кваліфікація

Бакалавр маркетингу

Термін навчання

8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання бакалавр матиме:

Розуміння SMM та знання особливостей роботи основних майданчиків (Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube тощо); навички розвивати соціальні медіаканали (Facebook, Instagram ін.); вміння наповнювати Youtube канал; здібності працювати з онлайн-чатом (контроль роботи з вхідними запитами, моніторинг ефективності та конверсій (робота з CRM); вміння розробляти та проводити заходи з оптимізації вебресурсу для пошукових машин; просувати вебресурси в мережі «Інтернет»; реалізовувати комплекс заходів щодо збільшення обсягів продажу продукту, який просувається, шляхом залучення клієнтів через мережу «Інтернет»; практичні навички реалізовувати підбір та аналіз ключових слів і фраз вебресурсу; здібності поліпшувати сумісність текстів вебресурсу з пошуковими машинами; можливості проводити заходи щодо збільшення рейтингу ресурсу інтернет-сторінки в мережі «Інтернет» з точки зору пошукових машин; вміння слідкувати за змінами в алгоритмах пошукових машин і адаптувати вебресурс до цих змін; знання рекламних систем (AdWords, Direct, Facebook, Target); здібності проводити комплексний аналіз сайтів та додатків за допомогою Google Analytics (створення звітів про рекламні кампанії; дослідження географії покупок; створення звітів про соціальну активність; уміння відстежувати події на сайті, проводити А-В-тестування, формувати звіти про конверсію); навички створювати воронку продажів через мессенджери (чат-боти); уміння брати участь у створенні односторінкових сайтів (Landing page); здібності щодо співпраці з партнерськими програмами та мережами; навички використання електронних сервісів, здібності щодо розуміння логіки роботи сервісів; уміння писати тексти, які можна продати; навички володіння основами UX, що дає змогу створювати листи, з якими приємно та зручно взаємодіяти та інше

Сфера працевлаштування

 

Маркетологи мають попит у різних сферах економіки. Фахівці-маркетологи можуть працювати  на виробництві, у державному апараті, digital-агенції чи ІТ, громадських чи благодійних організаціях тощо. Також фахівці з маркетингу можуть бути консультантами, експертами, мати власне маркетингове агентство. На ринку праці особливо затребувані спеціалісти з диджитал-маркетингу, які можуть вести кілька клієнтів одночасно або долучатися до окремих проєктів

Перелік професій для спеціалістів з маркетингу: Digital-стратег, фахівець у сфері розвитку бізнесу, SEO-фахівець, контент-менеджер, менеджер з соціальних медіа, Account Manager та інше. Робота у сфері фрілансу: SEO-фахівець, копірайтер, SMM-менеджер, PPC-спеціаліст тощо. Реалізація власних проєктів у сфері Digital marketing: продаж маркетингових послуг через мережу «Інтернет», створення та продаж авторських digital-продуктів (сайти, сервіси, мобільні додатки, інтернет-портали та інше), співробітництво з партнерськими мережами тощо

 

Науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну допоможуть вам розвиватися різносторонньо та з широким колом знань, умінь і навичок у сфері сучасного маркетингу, якого радо зустрічатимуть на ринку праці.

На кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну активно впроваджуються та функціонують такі напрями діяльності:

 

програми міжнародної мобільності студентів (це дає можливість здобувачам вищої освіти додатково отримати якісну європейську освіту з маркетингового напряму підготовки, розширити свої знання у всіх сферах європейської культури);

міжнародне співробітництво – уможливлює доступні міжнародні гранти та стипендії, спільні проєкти та конференції з закордонними закладами освіти (це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість здобувачам вищої освіти брати участь у різноманітних освітніх або навчально-дослідницьких програмах);

міжнародне стажування здобувачів вищої освіти (це один із різновидів освітніх програм, що дуже популярні в усьому світі. Здобувачі вищої освіти мають можливість реалізувати свої амбітні плани, удосконалити знання іноземної мови, завести цікаві знайомства та ділові зв’язки);

– із 2004 року на кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну функціонує науковий гурток «Студентський маркетинговий клуб «М-Теам» (це сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у здобувачів вищої освіти та заохочує до наукового життя. Важливим завданням роботи наукового гуртка є зв’язок та обмін досвідом з науковими товариствами інших закладів освіти та бізнес середовища);

– плідна співпрація з бізнес-партнерами;

працевлаштування випускників.

 

Для кожного здобувача вищої освіти навчання у КНУТД – це не тільки освітньо-науковий процес. Це активне творче студентське життя!

Завдяки організаційній та виховній роботі, які провадять в університеті, здобувачі освіти завжди беруть активну участь у культурно-масових заходах, конкурсах та фестивалях, волонтерських акціях, форумах міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Також навчаючись в університеті студенти є активними учасниками всеукраїнських та міжнародних  змагань, виграють кубки та призові місця. У результаті спортивної діяльності вони розвивають внутрішні сили, дисципліну, витримку, підтримують здоровий спосіб життя, що є важливим для формування особистого успіху та професійної реалізації здобувача освіти.

У здобувачів вищої освіти є можливість отримання військової спеціальності. Здобувачі вищої освіти кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який здійснює військову підготовку здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути зараховані здобувачі освіти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Усіх здобувачів вищої освіти, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено місцем проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом встановленого державного зразка за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Здобувачі вищої освіти кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою «Комунікаційний маркетинг» та отримати освітній ступінь «магістр маркетингу».

 

Запрошуємо на навчання

до Київського національного університету технологій та дизайну

за освітньо-професійною програмою: «Digital маркетинг»!

 

НАГОЛОШУЄМО, що

Київський національний університет технологій та дизайну

за результатами вступної кампанії 2023 року

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ»,

увійшов У ДЕСЯТКУ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ!