КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Освітня програма "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Рівень вищої освіти «Бакалавр»

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

Контакти:

01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,  корпус 4, каб. №1410

Телефон для довідок: +380-280-10-80, 068-657-37-19

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

e-mail:

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір абітурієнтів:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно з «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4

Телефон для довідок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Основною метою навчання за спеціальністю є підготовка фахівців, які мають глибокі знання, а також базові та професійні компетентності в галузі культури і мистецтва, спрямовані на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у соціокультурній сфері, сфері освіти та науки, креативної економіки та культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу разом зі студентами, у спільних освітніх проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах, міжнародних стажуваннях тощо.

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів у Республіках Польща, Азербайджан, Казахстан та ін.

Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо організації та управління соціокультурною діяльністю в її організованих формах та функціональному напрямку; організаціями, підприємствами, установами із соціокультурного обслуговування.

Особливості освітньої програми: освітня програма культивована у сфері культурних та креативних індустрій, гармонійно поєднується теоретична та практична підготовка, що дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних приймати самостійні, професійні та відповідальні рішення у сфері соціокультурної діяльності.

Усім студентам кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з наступним присвоєнням офіцерського звання), можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку за бажанням можуть як юнаки, так і дівчата.

 Після успішного завершення навчання випускники одержують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності:

 

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧИСЛА СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

І ДО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ