КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет культурних і креативних індустрій

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0809

Телефони для довідок: +38044-280-10-80

e-mail: [email protected]

Положення про кафедру туризму та готельно-ресторанного бізнесу

ПРО КАФЕДРУ

Мета діяльності кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу – підготовка високопрофесійних фахівців, які на основі синергії сучасних теоретичних і практичних знань завдяки креативному підходу здатні забезпечити якість, ефективність діяльності суб’єктів господарювання та особистий успіх. 

Туризм і готельно-ресторанна справа – одні з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки. Фахівці з туризму та готельно-ресторанної справи займаються організаційно-управлінською, господарською, комерційною, інвестиційною та науково-дослідною діяльністю у сфері ресторанного господарства, готельного господарства, виставкової та туристичної діяльності.

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності. На ринку праці попит на фахівців готельної і ресторанної галузі постійно зростає, як у світі так і в Україні загалом, що вимагає підготовки фахівців високого рівня.

Спеціалісти з готельної і ресторанної справи спроможні очолювати роботу у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати у їх структурних підрозділах.

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

 • 241 Готельно-ресторанна справа (освітня програма Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі)
 • 242 Туризм (освітня програма Туризм)

 

Науково-педагогічні працівники

 

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Закінчила Донецький державний університет.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України». У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

Нагороди: «Почесний працівник туризму України», «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліну «Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу».

Напрями наукової діяльності: системний аналіз теоретичних та практичних прорблем   розвитку туризму та індустрії гостинності, проблеми розвитку волонтерського туризму в сучасних умовах, розробка та впровадження іноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

МОРГУЛЕЦЬ Оксана Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність).

У 1999 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством» у спеціалізованій вченій раді КНУТД. У 2011 р. отримала атестат доцента кафедри менеджменту сфери послуг КНУТД.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Методологічні основи управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг». У 2021 р. отримала атестат професора кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД.

Викладає дисципліни: Сервіс-менеджмент, Організація бізнесу в сфері послуг.

Напрям наукової діяльності: управління в сфері послуг, економіка освіти, підприємницький університет.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ЯВОРСЬКА Оксана Григорівна, доктор економічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю: "вчитель географії та біології" (з відзнакою). У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму та фізичного виховання.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: "Теоретико-методологічні основи управління інтелектуальним капіталом підприємств туристичної інфраструктури".

Викладає дисципліни: "Географія туризму".

Напрям наукової діяльності: забезпечення ефективного функціонування індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу, мобілізація ресурсного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності туристичної інфраструктури, розробка інструментарію управління нематеріальними активами сервіс-орієнтованих підприємств.

Автор та співавтор понад 70 наукових праць, у тому числі 4 монографій та 7 міжнародних публікацій, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ОПАНАЩУК Юрій Якович, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси». У 2010 році захистив в Львівській комерційній академії кандидатську дисертацію на тему «Формування системи послуг у готельному господарстві України». З 1994 по 2012 рр. директор комунального підприємства «Готельне господарство «Житомир». З 2006 року голова Житомирської обласної галузевої організації роботодавців готельного господарства. В 2015 році обраний головою правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України.

З 2020 р. – член координаційної ради по туризму та іміджевій політиці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), член антикризової ради громадських організацій Українського Союзу Промисловців і Підприємців.

Нагороджений відзнакою Заслужений працівник сфери послуг України.

Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу».

Напрям наукової діяльності: управління готельним господарством.

Автор понад 10 наукових праць, 2 навчально-методичні розробки.

  

ВЕРГУН Антоніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою у 2004 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія переробки полімерів» та у 2004 р. Інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємств.

Викладає дисципліни: Фінансова стабільність: глобальний, національний та європейський Комплексна безпека фінансової сфери, Податкова система, Податковий менеджмент, Фінансово-економічна безпека, Фінансова діагностика та аналіз.

Автор та співавтор: понад 70 наукових праць, а тому числі монографій, опублікованих мовами Європейського Союзу.

Керівник проєкту Модуля Жан Моне в рамках грантової програми ЄС «Еразмус+ «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» № 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Напрям наукової діяльності: фінансово-економічна безпека підприємств індустрії гостинності.

  

НИШЕНКО Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2013 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Організація побутового обслуговування».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління бізнес-процесами підприємства: аутсорсинговий аспект».

Викладає дисципліну Організація бізнесу в сфері послуг.

Напрям наукової діяльності: аутсорсинг, бізнес-процеси, менеджмент у сфері послуг.

Автор та співавтор: понад 40 праць наукового та науково-методичного характеру.

  

КОЛІСНИЧЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Технологія громадського харчування» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-технолог».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодовміщуючими добавками» та отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Технологія продуктів харчування». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри «Харчових технологій»

Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Виробнича практика», «Технологія продукції ресторанного господарства».

Напрям наукової діяльності: розробка технологій нових харчових продуктів оздоровчого призначення.

Автор та співавтор: понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 4 монографії, 2 навчальних посібника (1 з грифом МОН у співавторстві), тези та матеріали конференцій, 30 авторських свідоцтв, патентів та винаходів, а також статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus (4 статті) та Web of Science (2 статті).

  

ШЕВЧЕНКО Олег Олександрович, кандидат економічних наук, директор Інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки.

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Працює на посаді директора навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки Київського національного університету технологій та дизайну.

Викладає дисципліну «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: інтернаціоналізація вищої освіти.

Автор та співавтор понад 20 наукових праць.

  

 

Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано

 

Монографії у міжнародних виданнях:

 1. Innovative development model of institutions of higher education in the system of strategic priorities of competitiveness management: Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / A Verhun, I.Tarasenko, Ju.Bondarchuk О.Tarasenko edited by M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University/ - Riga: «Landmark» SIA, 2019. - Vol. 1. P. 160-175/
 2. Problems concerning ensuring financial security for an individual: The potential of modern science: Monograph / Verhun A, Chernysh O. Volume 2 // Published by Sciemcee Publishing, London, 2019. Р. 266-277
 3. Conceptual model for managing the educational efficiency of institutions of higher education: The potential of modern science: Monograph. / Verhun A, Chernysh O. // Volume 2/ Published by Sciemcee Publishing, London, 2019. Р. 278-288
 4. Sustainable development concept under globalization: Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph / A Verhun, I.Tarasenko, Ju.Bondarchuk //[editiral board Darko Bele, Lidija Weis, Neveka Maher]. – Ljubljana: VSPV, 2019. P. 371-383
 5. Methodical approach to the formation of the monitoring system for the competitiveness of institutions higher education: Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / A Verhun, I.Tarasenko,  T. Nefedova,  I. Borolis // edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol// Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. - Vol.1. – p. 42-54
 6. Modern finance instruments for institutions of higher education as a factor improving the economic security level: Trends and mechanisms providing economic security of European education under the conditions of globalization [collective scientific monograph] / Under the editing of Dr.sc.ec., prof. Gryschenko I. M., Dr.sc.ec., prof. Tarasenko I. O., Dr.sc.ec., prof. Kasych A. O., Dr.sc.ec., prof. Skrypnyk M. I. – Szczecin. 2018. – 361 p. (р. 64-72)

Монографії у вітчизняних виданнях:

 1. Визначення та систематизація економічних особливостей і регіональних факторів економічної безпеки системи вищої освіти. Управління безпекою вищої освіти та її економічне регулювання в сучасних умовах/ колектив авторів; за заг. ред.академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, д-ра екон. наук, професора І. М.Грищенка; д-ра екон. наук, професора І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2020. – 351 с., с. 145-164
 2. Розробка заходів щодо підвищення якості регіональної освіти як фактору економічної безпеки регіонів та країни в цілому. Управління безпекою вищої освіти та її економічне регулювання в сучасних умовах/ колектив авторів ; за заг. ред.академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, д-ра екон. наук, професора І. М.Грищенка; д-ра екон. наук, професора І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2020. – 351 с., с. 164-175

Статті у базі даних Scopus та Web of Science:

 1. Verhun A. (2019). Formation of a Graduate System for Assessing Professional Activities in the Entrepreneurship Education System (Scopus).
 2. Verhun A. (2017). Strategic management analysis in the EU countries. Baltic Journal of Economic Studies (Web of Science).
 3. T. Kolisnichenko (2019). Research of the safety indicators of berry sauces with seaweed’s raw materials  / G. Deynichenko, Т. Lystopad, T. Kolisnichenko // Food Science and Technology (Web of Science).
 4. Kolisnychenko T. (2019). Effect of Seed Sowing Period on Antioaxidant Protection of Basil (Ocimum basilicum L.) Under Greenhouse Conditions. O. Priss, І.Korotka, G.Simakhina, V. Koliadenco, T. Kolisnychenko //Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).
 5. Kolisnychenko T. (2019). Development of a policomponent composition of smuz using biotechnological and mathematical modeling and determination of its food value / N. Dzyuba, S. Poplavska, A. Palvashova, O. Yemonakova, L. Ivashina, T. Kolisnychenko, K. Sefikhanova, A. Novik, T. Sutkovich // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).
 6. T. Kolisnychenko (2019). Development of berry drinks with a high content of ascorbic acid / A. Vishnikin, K. Melnikov, T. Kolisnychenko, Т. Lystopad, D. Pidhorna // Food Science and Technology (Web of Science).
 7. T. Kolisnichenko (2018). Study of the new method to intensify the process of extraction of beet pulp. /G. Deynichenko, V. Guzenko, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, T. Kolisnichenko, O. Omelchenko, O. Melnik, O. Simakova, R. Nykyforov //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).

 

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування

1. Стажування в Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, Франція) “Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера” 18-28 квітня 2017 р Свідоцтво  № 02-17-Р14 (Вергун А. М.)

2. Стажування в Пан’європейському університеті, м. Братислава, Словаччина «Сучасні навчальні методи та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та світові тенденції»15 – 20 квітня, 2018 р. Сертифікат №004/2 – 2018 (Вергун А.М.)

3. Стажування в Центральноєвропейському університеті м. Скаліце «Тенденції в освітній системі у мінливому інформаційному суспільстві Європи» 10 — 15 листопада 2019 року. Словаччина – Угорщина – Австрія. Сертифікат № 04/05 – 2019. (Моргулець О. Б., Вергун А.М.)

4. Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «Статус» Тема випускної роботи: «Удосконалення системи оподаткування суб’єктів господарювання згідно оновлених вимог законодавства» 02.04.-17.05.2018 Свідоцтво 12СПВ 172116 від 17.05.2018 р. (Вергун А.М.)

5. Стажування в Центрі післядипломної освіти ДНУ в 2017 р,. за темою: «Контроль якості харчової продукції рослинного походження та тваринного походження» (Колісниченко Т.О.)

6. Стажування за Американською програмою ділового стажування «SABIT» -«Управління готельним господарством для країн Євразії» м. Вашингтон. Sertificate of training «SABIT Hotel Managtmtnt Program for Eurasia», 2018 р. (Опанащук Ю.Я.)

7. Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, Сертифікат про закінчення Тренінг-курсу на тему «Індустрія гостинності – основи готельно-ресторанної справи» впродовж 03.09.2020-25.09..2020 р. (Опанащук Ю.Я.)