КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФІНАНСИ. Цифрові фінанси

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність:  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма:  Цифрові фінанси

Освітній ступінь: бакалавр

Освітня програма:  Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг

Освітній ступінь:  магістр

 

 КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, аудиторії 4-0502; 4-0504; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; 4-0508

Телефон для довідок: +38044-256-29-21, +38044-256-84-12

e-mail:   kf@knutd.edu.ua 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування:

бакалавр фінансів, банківської справи та страхування – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форми навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 4-0206.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма «Цифрові фінанси» спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі цифрових фінансів, Fintech у страхуванні та банківництві, що направлені на здобуття студентом умінь та навичок розв’язувати складні спеціалізовані і прикладні завдання, на сприяння самореалізації особистості протягом життя.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і прикладні завдання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері цифрових фінансів.

Протягом навчання студенти отримують знання з теорії  фінансів, банківської та страхової справи, бюджетної, податкової систем, інвестиційної діяльності, з Fintech-технологій у страхуванні та банківській справі. Під час навчання студенти виконують аналітичні та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізування, узагальнень, обґрунтування наукових висновків. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з  фінансів, банківської справи та страхування, їх навчання аналітичному мисленню, надання сучасних знань та практичних навичок, які є необхідними у різних галузях фінансової діяльності та на фінансових ринках.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології у сфері фінансів, банківської справи та страхування, сучасною комп'ютерною технікою, мають можливість оволодіти сучасними програмами, брати участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах конкурсах, олімпіадах.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням «Фінанси, банківська справа та страхування» студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

Сфера працевлаштування випускників кафедри фінансів та  інвестицій:

Фахівці підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків (інспектор кредитний), на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування (фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер, дилер, маклер біржовий, оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт), фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий).

Студенти кафедри фінансів та інвестицій, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг» (1 рік 4 міс.) й отримати освітню кваліфікацію магістр фінансів, банківської справи та страхування.

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг – це:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування: магістр фінансів, банківської справи та страхування – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна, заочна або дистанційна форми навчання).

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму Цифрові фінанси

Освітній ступінь: бакалавр

на освітню програму Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг

Освітній ступінь: магістр

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра фінансів та інвестицій