КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА. Готельно-ресторанний бізнес

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма «Готельно-ресторанний бізнес»

Рівень вищої освіти «Магістр»

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Контакти:

01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, каб. 1410

Телефон для довідок: +380-280-10-80, +38093-985-26-50

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

Fecebook.com: кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу КНУТД

Telegram:+38093-985-26-50

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

 

Рівні освіти, на які проводиться набір абітурієнтів: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» проводиться відповідно до Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну.

Телефони та контакти приймальної комісії:

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4

Телефон для довідок: +38044-256-29-75

e-mail:[email protected]

 

Основною метою навчання за фахом є отримання знань, розвиток інноваційного та креативного мислення, а також оволодіння загальними, професійними та інформаційно-цифровими компетентностями в організації та управлінні готельно-ресторанним бізнесом.

Основними цілями програми є: підготовка магістрів, здатних успішно керувати підприємствами у сфері готельно-ресторанного бізнесу, соціально-мобільних, конкурентоспроможних та вміючих вирішувати завдання інноваційно-дослідницького, креативного та практичного характеру, забезпечуючи своїм професіоналізмом високу якість розвитку індустрії гостинності.

Міжнародне співробітництво у науковій та освітній сфері реалізується за допомогою участі викладачів та студентів кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу у проектах, міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах, міжнародних стажуваннях.

Основний фокус освітньої програми: формування та розвиток професійних компетентностей магістрів на основі оволодіння діджитал-технологіями для подальшої реалізації у практичній діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Особливості освітньої програми: гармонійне поєднання теоретичної та практичної складової, що дозволяє забезпечити високий рівень підготовки магістрів із креативним мисленням, здатних на основі впровадження наукових досягнень у практику вдосконалювати існуючі методи організації готельно-ресторанної справи. Особлива увага приділяється формуванню стратегії гостинності та цифрової трансформації, проектування та реалізації бізнес-процесів в індустрії гостинності.

 

Усім студентам кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, які проживають за межами Києва, надається гуртожиток, розташований неподалік навчальних корпусів університету. Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу КНУТД можуть одночасно здобувати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка про присвоєння офіцерського звання.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом встановленого зразка за спеціальністю 241 Готельно-ресторана справа:

 

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРИЄДНАТИСЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

І ДО ОСВОЄННЯ ПРОГРАМИ

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС