КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління проєктами та смарт-технологіями

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Управління проєктами та смарт-технологіями»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 073 – Менеджмент:

бакалавр з менеджменту – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Управління проєктами та смарт-технологіями

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Управління проєктами та смарт-технологіями»).

Термін навчання

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

знання теорії стратегічного та тактичного (проектного) управління розвитком організацій; розуміння особливостей професійної діяльності фахівців з проектного менеджменту; вміння визначати функціональні сфери застосування методів проєктного менеджменту; досвід діагностування стану організації щодо необхідності реалізації проєктів; уміння здійснювати організаційне проектування; розуміння та застосування смарт-технологій; вміння визначити ефективні напрями розвитку економічних систем шляхом розробки проєктів.

Сфера працевлаштування:

  • керівник проектів (менеджер проектів) – у компаніях різних галузей економіки; керівник або фахівець проектного відділу; аналітик бізнес-проектів та програм; директор із розвитку; комерційний директор; фахівець відділу інвестицій; фандрайзер (грантрайтер); керівник або фахівець планово-економічного відділу; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з постачання; спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер із зв'язків з громадськістю; адміністратор; фахівець з виробничих підрозділів у промисловості.

 

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями з проєктного менеджменту; сформувати нове покоління керівників проєктів, які мають глибокі знання, вміють продукувати нові ідеї та ухвалювати ефективні рішення щодо розробки й реалізації інноваційних проектів і програм.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності засобами розробки та реалізації проєктів розвитку; вміння та навички щодо організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних вимог та необхідності застосування сучасних технологій задля розвитку; розуміння ціннісного ставлення до професійної діяльності та досвіду її реалізації; спроможність результативно діяти, ефективно вирішувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з управління організаціями на засадах розвитку власних інтелектуальних можливостей.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з проєктного менеджменту може займати такі посади:

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Бізнес-адміністрування».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Управління проєктами та смарт-технологіями це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Управління проєктами та смарт-технологіями»