КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Управління ІТ-проєктами

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

Освітня програма «Управління ІТ-проєктами»

Освітній ступень «бакалавр»

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0908

Телефони для довідок: +38044 256-21-30, 044 256-21-89

e-mail:  [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 Освітньо-професійна програма Управління ІТ-проєктами спеціальності 126 Інформаційні системи та технології розвиває компетенції з базових знань у сфері інформаційних систем та технологій, зокрема розробка, впровадження та експлуатація сучасних моделей, методів та засобів управління ІТ-проєктами.

Основними цілями програми є підготовка фахівців, які здатні розробляти інноваційні рішення та застосовувати сучасний інформаційний інструментарій для управління ІТ-проєктами.

Програма Управління ІТ-проєктами орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок з управління ІТ- проєктами.

Освітньо-професійна програма Управління ІТ-проєктами враховує основні тренди та напрямки в області управління ІТ-проєктами, побудована на тісній взаємодії теорії і практики.

Фахівці з управління ІТ-проєктами мають можливість працювати в провідних IT компаніях, в IT-підрозділах банківського сектору, в сучасних промислових компаніях не тільки України, але і за її межами. По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

Типові початкові посади бакалаврів: бакалавр з управління ІТ-проєктами підготовлений до виконання професійної роботи на таких посадах: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи та інші.

 Конкурентні переваги:

    

Навчання в університеті

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі.. З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології: бакалавр з інформаційних систем та технологій – 3 роки і 10 місяців навчання (денна форма навчання на базі повної загальної освіти).

 

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.