КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма: Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

Освітній ступінь:  бакалавр

Бакалаврська міжнародна програма

подвійного диплому «Два дипломи» 2D  з Академією «Вища Школа Бізнесу»

у м. Домброва Гурніча.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Телефон для довідок:  +38044-256-21-44

e-mail: 

 

Рівень освіти, на який проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля:

бакалавр з міжнародних підприємницьких бізнес-проєктів – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форми навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 4-0206.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі управління та адміністрування, що направлені на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Основними цілями програми є формування здібностей фахівців з підприємництва, які володіють компетентностями в сферах міжнародної підприємницької діяльності, інтернаціоналізації бізнесу, реалізації міжнародних бізнес-проєктів, оцінювання ризиків та загроз міжнародного бізнесового середовища; обґрунтуванні вибору оптимальних інвестиційних рішень участі українських компаній у міжнародних проєктах; підготовці аналітичних рекомендацій для забезпечення дипломатичної підтримки українських підприємств на зарубіжних ринках тощо.

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних та особистісних компетентностей щодо організації міжнародного бізнесу, який охоплює бізнес-процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом, які здійснюються у міжнародному середовищі підприємствами; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління міжнародними підприємницькими бізнес-проєктами; креативності, комунікативності, формуванню організаторських здібностей та умінню працювати в команді на сучасному підприємстві.

Унікальність освітньої програми полягає в оптимальному поєднанні двох фокусів: теоретичних знань з посиленою практичною підготовкою, що дає можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні приймати самостійні, фахові та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній в контексті інтелектуалізації та цифровізації економічних процесів.

Здобувачі вищої освтіи забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, сучасною комп'ютерною технікою, мають можливість оволодіти сучасними програмами, брати участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукових семінарах та конкурсах, олімпіадах.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

 

Сфера працевлаштування випускників кафедри підприємництва та бізнесу за фаховим спрямуванням Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти:

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності, що здійснюють міжнародну підприємницьку діяльність.

Фахівці можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю, а саме: організатора міжнародних бізнес-проєктів, інспектора з аналізу міжнародної діяльності підприємства, менеджера з питань комерційної діяльності та управління, менеджера з управління активами міжнародних компаній, менеджера міжнародних інвестиційних проєктів, професіонала з планування міжнародної діяльності, провідного фахівця з фінансової роботи на міжнародних ринках, фахівця-аналітика з дослідження міжнародних товарних ринків, консультанта з питань міжнародних бізнес-проєктів.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності

гуртожитків

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

Освітній ступінь: бакалавр

спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Кафедра підприємництва та бізнесу