КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. ІТ підприємництво

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 076 «Підприємництво та торгівля»

Освітня програма: ІТ-підприємництво

Освітній ступінь:  бакалавр

Бакалаврська міжнародна програма

подвійного диплому «Два дипломи» 2D  з Академією «Вища Школа Бізнесу»

у м. Домброва Гурніча.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Телефон для довідок:  +38044-256-21-44

e-mail: 

 

Рівень освіти, на який проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля:

Бакалавр з ІТ-підприємництва – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форми навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 4-0206.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма ІТ-підприємництво спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі управління та адміністрування, що направлені на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Основними цілями програми є формування здібностей фахівців з ІТ-підприємництва, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного виконання професійних обов’язків, застосування яких дозволяє вирішувати складні спеціалізовані задачі з організації та ефективного функціонування у ІТ-підприємництві.

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо організації підприємницької діяльності в ІТ-бізнесі; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління підприємницькими структурами в галузі інформаційних технологій.

Унікальність програми полягає у врахуванні при підготовці здобувачів особливостей галузі інформаційних технологій задля усвідомлення ними широкого спектру можливостей реалізації власної активності в  ІТ-бізнесі з різними організаційно-правовими формами, масштабами діяльності.

Здобувачі вищої освтіи забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, сучасною комп'ютерною технікою, мають можливість оволодіти сучасними програмами, брати участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукових семінарах та конкурсах, олімпіадах.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням ІТ-підприємництво студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

Сфера працевлаштування випускників кафедри підприємництва та бізнесу за фаховим спрямуванням ІТ-підприємництво:

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі ІТ-підприємництва.

Фахівець може обіймати первинні посади: фахівця з проєктування та підтримки інформаційних систем та технологій, інспектора з контролю якості ІТ-продукції; завідувача інтернет-магазина, фахівця сфери управління проєктами ІТ, системного аналітика, завідувача секцією та відділу електроніки та програмного забезпечення, менеджера проєктів програмних систем, комівояжера, торговельного брокера (маклера) ІТ-продукції.

Здобувачі вищої освіти кафедри підприємництва та бізнесу, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами».

Здобувачі вищої освіти кафедри підприємництва та бізнесу також мають змогу пройти навчання в аспірантурі за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму ІТ-підприємництво

Освітній ступінь: бакалавр

спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Кафедра підприємництва та бізнесу