КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Підприємництво та митно-логістична діяльність

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма: Підприємництво та митно-логістична діяльність

Освітній ступінь:  бакалавр

Бакалаврська міжнародна програма

подвійного диплому «Два дипломи» 2D  з Академією «Вища Школа Бізнесу»

у м. Домброва Гурніча.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Телефон для довідок:  +38044-256-21-44

e-mail: 

 

Рівень освіти, на який проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля:

Бакалавр з підприємництва та митно-логістичної діяльності – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форми навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 4-0206.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма Підприємництво та митно-логістична діяльність спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі управління та адміністрування, що направлені на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців у сфері підприємництва та митної логістики.

Основними цілями програми є формування здібностей фахівців з підприємництва та митно-логістичної діяльності, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного виконання професійних обов’язків, застосування яких дозволяє вирішувати складні спеціалізовані задачі з організації та ефективного функціонування підприємництва та митно-логістичної діяльності в єдиний бізнес-процес.

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо організації підприємницької та митно-логістичної  діяльності; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління підприємницькими, логістичними структурами та митними підрозділами.

Унікальність освітньої програми полягає у врахуванні при підготовці здобувачів особливостей сфери митно-логістичної діяльності задля усвідомлення ними широкого спектру можливостей реалізації власної активності в підприємницьких, митних та логістичних структурах з різними організаційно-правовими формами, масштабами діяльності..

Здобувачі вищої освіти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, сучасною комп'ютерною технікою, мають можливість оволодіти сучасними програмами, брати участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукових семінарах та конкурсах, олімпіадах.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням Підприємництво та митно-логістична діяльність студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

Сфера працевлаштування випускників кафедри підприємництва та бізнесу за фаховим спрямуванням Підприємництво та митно-логістична діяльність:

Випускник є придатним для працевлаштування в апараті управління підприємств і державних органів влади відповідного логістичного та митного спрямування, у митних постах, у підрозділах митного оформлення, у підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи, у банківських установах, у митно-брокерських компаніях, у транспортно-експедиційних компаніях, у відділах зовнішньоекономічної діяльності, в експортних та імпортних відділах, у підрозділах міжнародного маркетингу.

Фахівець може обіймати первинні посади: начальника відділу з експорту; митного інспектора; начальника підрозділів логістики підприємств; менеджера зовнішньоекономічної діяльності; диспетчера з міжнародних перевезень; торговельного брокера; агента з митного оформлення вантажів і товарів; декларанта; спеціаліста відділу закупівель та перевезень.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму Підприємництво та митно-логістична діяльність

Освітній ступінь: бакалавр

спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Кафедра підприємництва та бізнесу