КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма: «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами»

Освітній ступінь: «магістр»

Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D

(Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічей, Польща)

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Телефон для довідок:  +38044-256-21-44

e-mail: 

 

Рівень освіти, на який проводиться набір вступників:

другий  (магістерський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом магістра встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля:

магістр з інноваційного підприємництва та управління Startup проєктами – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна форма навчання або заочна форма навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері розроблення бізнес-проєктів і бізнес-планів, написання стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Основними цілями програми є формування та розвиток у здобувачів загальних і професійних компетентностей з організації власної справи та  зростання її ринкової вартості, поширення підприємницької поведінки в бізнес-організаціях різних форматів, використовуючи інноваційні управлінські технології.

Здобувачі вищої освіти  набувають: знання та практичні навички  про створення та розвиток власного бізнесу, бізнес-партнерства; знання теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів розвитку бізнес-структур, використовуючи інноваційне мислення, застосовуючи сучасні управлінські технології, з метою формування дієвих інструментів комплексного вирішення проблем розвитку сучасного бізнесу. Програма скерована на розвиток у здобувачів вищої освіти професійного самовдосконалення, творчого мислення та пошуку нестандартних бізнес-рішень у практиці підприємництва.

Здобувачі вищої освіти  забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою з інформацією про світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва та управління Startup проєктами, сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів заснування та ведення інноваційного підприємництва та управління Startup проєктами  з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також дослідницької діяльності та участі у всеукраїнських й міжнародних конкурсах та олімпіадах. Освітня діяльність здійснюється в умовах тісної співпраці із підприємствами (закладами, установами, організаціями) з метою набуття студентами практичних навичок у сфері інноваційного підприємництва та управлінні Startup проєктами.

В результаті навчання студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

Випускники кафедри здатні працювати на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми. Професійні компетентності випускника дозволяють обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.  Випускник здатен обіймати посади: організатор STARTUP проєктів (StartUP’er), фахівець з оцінювання майна, фахівець з ефективності підприємництва, приватний підприємець, фахівець у сфері електронної комерції, фахівець розвитку торговельної мережі.

Випускники  кафедри підприємництва та бізнесу також мають змогу пройти навчання в аспірантурі за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

Під час навчання за фаховим спрямуванням Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами здобувачі вищої освіти матимуть  можливості:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ