КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. Технології штучного інтелекту

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

 Освітня програма «Технології штучного інтелекту»

Освітній ступінь «магістр»

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

 

Адреса

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-01108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail:[email protected]

 

Рівень освіти, на які проводиться набір вступників:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня «магістр» денної або заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий іспит за спеціальністю Комп’ютерні науки.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 122  Комп’ютерні науки (за освітньою програмою «Технологій штучного інтелекту»), кваліфікація «магістр з комп’ютерних наук». Термін навчання -1 рік 4 місяці (денна або заочна форма навчання).

Студенти кафедри комп’ютерних наук, за результатами здобуття освітнього ступеня «магістр» мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» та отримати диплом доктора філософії після захисту дисертації зі спеціальності 122 Компֹ’ютерні науки за відповідною програмою підготовки доктора філософії.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться у відповідності до «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії:  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Студенти, що навчаються за спеціальністю Комп’ютерні науки отримують кваліфікацію магістр з комп’ютерних наук і можуть реалізуватись в організаціях та установах, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення так і ті що загалом використовують комп’ютерні технології. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проєктно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних технологій штучного інтелекту, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних і виробничих організаціях.

Навчальні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення студентів, а висококваліфіковані викладачі кафедри, що мають практичний досвід роботи забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом. 

За результатами навчання студенти здобувають такі уміння:

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в галузі комп’ютерних наук. 

 Місцем професійної діяльності магістра з Комп’ютерних технологій є:

підприємства, організації та установи, що функціонують в галузі легкої промисловості. Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення так і ті що загалом використовують комп’ютерні технології. Посади: аналітик комп’ютерних систем, архітектор комп’ютерних систем, програміст, тестувальник, керівник технічної групи, керівник розробки програмного забезпечення.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

   

Викладачі кафедри та студенти під час навчального процесу та захисту дипломів магістра