КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КІБЕРБЕЗПЕКА. Інженерія кібербезпеки

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «Кібербезпека»

 Освітня програма «Інженерія кібербезпеки»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

 

Адреса

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-01108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail:[email protected]

 

Рівень освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії:  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Студенти, що навчаються за спеціальністю Кібербезпека, отримують кваліфікацію бакалавр з кібербезпеки, можуть працювати фахівцями із захисту інформації та кібербезпеки в складі відповідних департаментів організацій, підприємств та банків, розробниками та тестувальниками застосунків, що потребують виконання особливих вимог щодо інформаційної та кібернетичної безпеки; співробітниками служб захисту інформації; адміністраторами інформаційної та кібернетичної безпеки, проектувальниками систем захисту в кіберпросторі; розробниками програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в кіберпросторі, консультантами-інструкторами з кібербезпеки, спеціалістами в галузі кібербезпеки в складі правоохоронних органів, спеціалістами з забезпечення кібербезпеки в кіберпросторі (зокрема, об’єктах критичної інфраструктури).

Освітньо-професійна програма Інженерія кібербезпеки спеціальності 125 Кібербезпека розвиває компетенції з базових знань у сфері кібербезпеки, зокрема використання і впровадження технологій інформаційної та/або кібербезпеки, а також новітніх технологій та математичних методів.

Основними цілями програми є підготовка фахівців, які здатні працювати з об'єктами інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології.

Програма Інженерія кібербезпеки орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок з кібербезпеки.

Освітньо-професійна програма Інженерія кібербезпеки враховує основні тренди та напрямки в області кібербезпеки, побудована на тісній взаємодії теорії і практики.

 

 Конкурентні переваги:

 

Навчання в університеті

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі.. З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі уміння:

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в галузі комп’ютерних наук. 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 125 Кібербезпека: бакалавр з кібербезпеки – 3 роки і 10 місяців навчання (денна форма навчання на базі повної загальної освіти).

 

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівльно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.