КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПОЛІТОЛОГІЯ. Політологія та публічні комунікації

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 052 Політологія

Освітня програма: Політологія  та публічні комунікації

Ступінь вищої освіти: бакалавр

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

 

Політолог – престижна й затребувана спеціальність 

Адреса:

вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4,

2 поверх, каб. 208

м. Київ 01011

e-mail: , [email protected]

Приймальна комісія: (044) 256–29–75


Загальна інформація

 

Шановні вступники, вітаємо Вас!

Навчання за освітньою програмою «Політологія  та публічні комунікації» спрямоване на підготовку фахівців щодо вирішення стратегічних завдань управління політичною сферою, державно-корпоративним сектором, налагодження й організації публічних комунікацій в  системі органів публічної влади  та серед  громадськості здатних реалізовувати професійні обов’язки в умовах дії  зовнішніх і  внутрішніх факторів впливу конкурентної політичної середи інструментами політичних продуктів, брендів та технологій лобіювання.

Політолог - престижна сучасна професія, яка корелюється із запитами домінуючими на сучасних українських та міжнародних ринках праці, що  гарантує здобувачеві  впевненість і стабільність у майбутньому житті.

Навчаючись за освітньою програмою «Політологія  та публічні комунікації», Ви сформуєте низку загальних і фахових компетентностей, які допоможуть Вам зайняти гідне місце на ринку праці.

Освітня програма

Політологія  та публічні комунікації

Кваліфікація

бакалавр політології

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна / заочна

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання бакалавр політології стане висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем, який демонструватиме здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері формування та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави, управління електоральною сферами, налагодження та здійснення комунікацій  із громадськістю, політичного лобіювання, створення політичної реклами, проведення брендингу, що є невід’ємною складовою в управлінні сучасними політичними системами світу, як на внутрішньому так і на міжнародному рівнях.

Сфера працевлаштування

Бакалавр політології може  працювати на посадах державних органів влади, органах місцевого самоврядування, органах громадських, політичних і самоврядних організацій, в складі комерційних структур, в складі міжнародних організацій, в науково-дослідницьких закладах

 

Університет має військову кафедру, де юнаки й дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

 

Правила прийому

Охочі можуть продовжити навчання в магістратурі

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

Політологія  та публічні комунікації

Кафедра приватного та публічного права