КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Українська мова і література та англійські філологічні студії

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Українська мова і література та англійські філологічні студії

Ступінь вищої освіти: бакалавр

 

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

УЧИТЕЛЬ – УНІКАЛЬНА, ЗАТРЕБУВАНА І ШАНОВАНА ПРОФЕСІЯ

 

Контактна інформація

вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 12 поверх, м. Київ 01011

тел.: +38 (044) 256-29-49, 256-21-33

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри філології та перекладу

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо вас!

Боротьба українського народу за країну, волю, незалежність і державність призводять до стрімкого піднесення національної свідомості, розуміння значущості збереження вітчизняного культурного надбання та зростання потреби в досконалій комунікації рідною мовою. Трансформаційні і євроінтеграційні процеси актуалізують важливість вільного володіння англійською мовою як засобом міжнародного спілкування. Сучасне суспільство усвідомлює місію висококваліфікованого педагога-фахівця як агента освітнього прогресу та показника конкурентоспроможності держави. Оскільки якісне навчання учнів, студентів та дорослих залежить від професіоналізму викладачів, підготовка вчителів української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури є своєчасною та незмінно затребуваною на ринку праці.

Особливістю програми є можливість удосконалення набутих компетентностей у царині української і англійської мови та літератури, української мови як іноземної, педагогіки, методики викладання й психології для формування першокласного фахівця з глибоким розумінням сучасних тенденцій реформування середньої освіти, особливостей навчання української мови інокомунікантів та високим творчим потенціалом.

 

Освітня програма

Українська мова і література та англійські філологічні студії

Кваліфікація

вчитель української мови і літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти української мови і літератури, вчитель української мови як іноземної, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти англійської мови і зарубіжної літератури

Термін навчання

8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна / заочна

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання випускник стане висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем, який володіє глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх методів педагогічних та філологічних наук і технологій навчання та здатний до професійного самовдосконалення, творчої педагогічної діяльності в сучасних закладах загальної середньої освіти й безперервної самоосвіти.

Сфера працевлаштування

Випускник може працювати в закладах загальної та спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти, міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), установах та організаціях у сфері освіти, в яких він здатен продемонструвати набуті компетентності за основною 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) і додатковою 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) спеціальностями, а також на посадах коректора та літературного редактора текстів.

 

Університет має військову кафедру, де юнаки і дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Охочі здобувачі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

Українська мова і література та англійські філологічні студії

Кафедра філології та перекладу