КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ 3D ДРУКУ

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Спеціальність  132 «Матеріалознавство»

Освітньо-професійна програма «Технології 3Д друку»

Освітній ступінь «магістр»

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0242, 1-0246, 1-248 

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail  

 

Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом.

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

– другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 132 – Матеріалознавство.

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітньо-професійна програма "Технології 3Д друку", яка реалізується на кафедрі хімічних технологій та ресурсозбереження факультету хімічних і біофармацевтичних технологій, спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати знання, уміння й практичні навички в матеріалознавства; оволодів фаховими знаннями щодо реалізації та практичного використання технологій 3д друку, експлуатації устаткування для 3Д друку, програмної складової та підготовчих операцій та оволодіти навичками дослідження властивостей виробів.

3Д друк або адитивне виробництво це сучасний інструмент перетворення просторових моделей у фізичні вироби. Важливість адитивного виробництва зумовлена четвертою індустріальною революцією та сучасною економічною моделлю розвитку. 3Д друк є мільтидисциплінарним інструментом реалізації  сучасних прогресивних ідей.  

 

В сучасному світі 3Д друк  проникає в різноманітні сфери діяльності та  докорінно змінює існуючі підходи до виробництва та впровадження нових продуктів.

3Д друк це не лише виготовлення виробів із просторових моделей, але й спосіб створення нових матеріалів, технологія розподіленого виробництва, що порушує традиційні економічні моделі.  3Д друк це важливий інструмент та прискорювач науково технічного прогресу.

Фахівці з 3Д друку мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних процесів, проводити науково-дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції.

Наші випускники – фахівці з глибокими теоретичними знаннями та хорошими практичними навичками.

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти будуть знати і уміти:

Під час навчання студенти матимуть можливість оволодіти сучасним програмним забезпеченням для створення просторових моделей та їх перетворення в програмні завдання для пристроїв 3д друку.

Навчання сфокусоване навколо традиційних та поширених технологій виробництва наплавленням філаменту (FFF) та стерео літографічного способу  з застосуванням фотополімерів (SLA).

Матеріально технічна база підготовки фахівців забезпечена сучасними пристроями 3Д друку  та широким асортиментом матеріалів. Ключова увага зосереджується на програмних налаштуваннях та визначенні їх впливу на властивості виробу, що відтворюється.

Розглядаються сучасні технології реалізації 3Д друку полімерів – високошвидкістний та мультиматеріальний 3Д друк. Детально вивчаються технологічні, експлуатаційні та споживацькі властивості  полімерних матеріалів та композитів придатних для 3Д друку.

Вивчаються методи вимірювання комплексу властивостей матеріалів після процесу 3Д друку.

Значну увагу приділено науковій складовій  3Д друку. Студенти мають змогу досліджувати властивості новітніх матеріалів, встановлювати вплив параметрів перетворення на комплекс властивостей виробів та матеріалів.  Для поглибленого вивчення 3Д друку полімерів та композитів існує можливість розробки та створення нових матеріалів для адитивного виробництва.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри, докторів наук професорів В.П. Плаван, Б.М. Савченка, О.В. Іщенко, Н.В. Сови, В.Г. Хоменка. Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін, виконують магістерські роботи науково-дослідного характеру, залучені до виконання міжнародних проектів, держбюджетної і госпдоговірної тематики.

На базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження функціонує Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

Студенти мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проектів наукового характеру.

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі матеріалознавства виробів та матеріалів створених за допомогою 3Д друку.

В Україні технології ЗД друку широко використовується як альтернатива до традиційних методів виробництва деталей та готових виробів у багатьох галузях  виробництва. Машинобудування, електроніка, переробка полімерів та композитів, харчова та обробна промисловість, військова промисловість, безпілотні літальні апарати, сільське господарство, наука та освіта.

3Д друк дозволяє значно скоротити витрати коштів та часу при розробці та впровадженні нових продуктів та технологій.

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах різних форм власності, та спрямування, виробництва та переробних технологій, інженерії, зокрема в харчовій, фармацевтичній, будівельній галузі,  в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах.

Може працювати на посадах: інженер-дослідник, інженер-матеріолознавець, інженер.

Випускник володітиме знаннями в області полімерних матеріалів та виробів, технологічних процесів їх отримання методами екструзії, лиття під тиском,  3Д друку, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, а також буде знайомий з основами автоматизованого проектування, знатиме асортимент полімерів і полімерних матеріалів, матиме практичні вміння та навички, необхідні для оцінки і контролю якості, а також зможе організувати, поліпшити дизайн і управління технологічними процесами виробництва, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення.

 

                     

                  

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Технології 3D друку»

Кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!