КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Бізнес-аналітика, облік і оподаткування

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма (бакалавр): «Бізнес-аналітика, облік і оподаткування»

Освітній ступень «бакалавр»,

Освітня програма (магістр): «Міжнародний облік та бізнес-консалтинг»

Освітній ступень «магістр»

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, аудиторії 4-0502; 4-0504; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; 4-0508

Телефон для довідок: +38044-256-29-21, +38044-256-84-12

e-mail:   [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії: 

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» - це економічна спеціальність й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами. Правильне ведення обліку господарської діяльності підприємства, відповідно до встановлених норм, облік активів підприємства, зобов’язання перед іншими учасниками ринкових відносин, капіталовкладення і багато іншого, є важливою стороною навчання.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 071 Облік і оподаткування:

Кафедра є випусковою та проводить підготовку фахівців наступних освітніх ступенів:

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітнього ступеню “бакалавр” студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього ступеню “магістр”.

Термін навчання на денній/заочній/дистанційній формах для бакалавра становить: для студентів на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки; для студентів на основі освітнього ступеню “Молодший спеціаліст” - 1р.10 міс. на денній/заочній/дистанційній формі навчання; для магістра 1р 4міс.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА DIGITAL ОБЛІК ТА ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Термін навчання – 3р. 10 міс.

ФОРМА НАВЧАННЯ денна/ заочна/дистанційна

 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ НАВЧАННЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗМОЖЕ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ЗДАТНІСТЬ:

СФЕРА ПРАЦЕВЛАШУВАННЯ

Випускники підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської роботи у сфері державного управління, роботи в банківських установах, на підприємствах і в об'єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правових форм можуть займати різні посади, тому що мають знання:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»

Ступінь вищої освіти – магістр. Термін навчання – 1р. 4 міс.

ФОРМА НАВЧАННЯ денна/ заочна/дистанційна

 

НАША ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ЦЕ:

Після закінчення навчання випускник зможе продемонструвати:

  1. Глибокі знання та розуміння здійснення обліку міжнародних операцій, системного аналізу міжнародного середовища компаній, моніторингу основних конкурентів на ринку.
  2. .Вміння стратегічного консультування  (моделювання ринкових ситуацій з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності, розробка міжнародних маркетингових стратегій компаній; розробка стратегій і програм у галузі соціальної відповідальності, розробка стратегії управління бізнесом; організація, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу).
  3. Здатність управління ризиками шахрайства (розробка програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок і ризиків виникнення значних страхових виплат)
  4. Експериментальні навички у зниженні ризиків виникнення суперечок та максимізації вартості угод шляхом проведення судово-економічної експертизи контрактів.
  5. Здатність здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу та сприяти незалежному підтвердженню звітів компаній відповідно до міжнародних стандартів.
  6. Спроможність допомоги клієнтам вирішувати питання, пов'язані з запобіганням посадових злочинів, забезпеченням дотримання законодавчих і нормативних вимог і застосуванням правильного підходу до вирішення спірних ситуацій, які можуть негативно вплинути на ефективність діяльності.

Напрямами професійної діяльності фахівців є:

− організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю,

− юридичних компаніях, які надають послуги українським і закордонним фірмам у сфері торговельної політики;

− підрозділах державної митниці;

− установах; консульствах, посольствах; дипломатичних і торговельних представництвах України за кордоном;

− міжнародних засобах масової інформації та телекомунікаційних компаніях;

− міжнародних фінансово-кредитних установах та у міжнародних відділах українських фінансово-кредитних установ.

− міжнародних відділах страхових компаній та туристичних фірм.

 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайнуякий проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата. 

Під час навчання ви будете мати  можливості:

 Всім студентам факультету Управління та бізнес-дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітні програми

«Бізнес-аналітика, облік і оподаткування»

та

«Міжнародний облік та бізнес-консалтинг»

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БІЗНЕС-КНСАЛТИНГУ