КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФІНАНСИ. Фінанси, банківська справа та страхування

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація: «БАКАЛАВР»

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 5 поверх

Тел.: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки: (044) 256-84-12, (044) 256-29-60, (044) 256-29-21

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Фінансова діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес практичної реалізації функцій підприємства, пов'язаних з формуванням і використанням його фінансових ресурсів для забезпечення економічного і соціального розвитку. Вона здійснюється на всіх стадіях життєвого циклу підприємства: від моменту його народження і до моменту його ліквідації як самостійного суб'єкта господарювання.

Протягом навчання студенти набувають знання з теорії  фінансів, банківської , бюджетної, податкової систем. Під час навчання студенти виконують аналітичні та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з  фінансів і кредиту, навчання їх аналітичному мисленню, надання сучасних знань та практичних навичок, які є необхідними у різних галузях фінансової діяльності та на фінансових ринках.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування») 

Термін навчання

 

8 семестрів (4 роки)

 

Кредити ECTS

240

Форма навчання

 

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  зможе  продемонструвати: 

Здатність здійснювати фінансові операції за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів.

Здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Здатність моделювати, прогнозувати та планувати фінансову діяльність суб’єктів господарювання, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.

Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансово-господарською діяльністю підприємств, застосування прикладних методик аналізу фінансових процесів, використовуючи сучасні методи системного наукового аналізу.

Здатність застосовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти.

Здатність пояснити широкий діапазон фінансових процесів, які відбуваються на підприємстві та в країні.

Здатність до подальшого навчання, виявлення проблем та визначення шляхів їх вирішення у фінансовій діяльності підприємства.

Сфера працевлаштування:

 

Фахівці підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків (інспектор кредитний), на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування (фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер, дилер, маклер біржовий, оцінювач, оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт), фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий)

 

Можливість отримання військової спеціальності:

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедри Фінансів та фінансово-економічної безпеки