КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 9 поверх, аудиторії 4-0908, 4-0910

Телефон для довідок+38044 256-21-30, +38044 256-21-89

Приймальна комісія: +38 044 256 2975

Сторінка кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій

e-mail[email protected]

 

 Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – це спеціальність, яка орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та сучасні технології  з інтеграцією комп’ютерної техніки, як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Місія кафедри: підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в сфері  інформаційних систем та технологій.

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  спрямована на підготовку фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.


Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр». 

 

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до державного закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно діючих «Правил прийому на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну». 

Навчання за освітньою програмою Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Термін навчання:  4 роки.

 

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр з Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій здобуває знання та вміння:

 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі інформаційних та комп’ютерних технологій створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри, зокрема наукові гуртки «Сучасні підходи до програмування мовою С++» та «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації».

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює інтернет-ресурс «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Випускник-бакалавр з Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості.

Випускники спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   можуть обіймати посади:

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:


Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

кафедри ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ