КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МАРКЕТИНГ. Бізнес-маркетинг та комунікації

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма: «Бізнес-маркетинг та комунікації»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3 поверх

Тел.: Кафедра економічної кібернетики та маркетингу:  (044) 256-21-00

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри економічної кібернетики та маркетингу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Вирішення цих завдань знаходиться у компетенції маркетологів. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань, як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп'ютерних інформаційних технологій до поінформованості у тенденціях моди та дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають постивіце-президентів компаній та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає.

Базовим рівнем вищої освіти в сфері маркетингу є бакалавр з маркетингу освітньої програми «Бізнес маркетинг та комунікації».

Бакалавр – освітньо-професійний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Бакалавр з маркетингу освітньої програми «Бізнес-маркетинг та комунікації»  підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності (за «Національний класифікатор України. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009 : 2010», затверджений наказом Держ спожив стандарту України 11.10.2010 N 457):

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес-маркетинг та комунікації

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 075 «Маркетинг»(за освітньою програмою « Бізнес-маркетинг та комунікації»).

 

Термін навчання

 

8 семестрів (4 роки)

 

Кредити ECTS

240

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

Можливість отримання військової спеціальності:

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЇ»

Кафедри ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ