КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МАРКЕТИНГ. Маркетинг

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

 

Вітаємо на сторінці найпопулярнішої сучасної спеціальності!

Маркетинг – це «мозок» і «душа» бізнесу

 

Кафедра:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0604, 4-0608

Телефон для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: 

Сторінка кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну 

Телеграм-канал кафедри із відповідями на найпопулярніші питання про навчання https://t.me/mkdknutd

 

Загальна інформація

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить, насамперед, від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Вирішення цих завдань знаходиться у компетенції маркетологів. Жодна економічна та управлінська спеціальність не вимагає таких різнобічних знань, як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп'ютерних інформаційних технологій до поінформованості у тенденціях моди та дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости керівників та віце-президентів компаній, а також інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає.

Маркетолог не просто потрібний, а необхідний у бізнесі!

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

 

Правила прийому 

Приймальна комісія:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Маркетинг

Кваліфікація:

Бакалавр маркетингу

Термін навчання

8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння; здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування; здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності; здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

Є можливість отримання військової спеціальності

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

 

В освітньому процесі на кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну використовуються кращі практики – майстер-класи, open air лекції та практико орієнтоване навчання. Активну діяльність здійснює студентський маркетинговий клуб “M-Team”.

 

 

Запрошуємо на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«МАРКЕТИНГ»

Кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну