КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Міжнародна економіка

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра економіки та сфери обслуговування

 

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність в майбутньому!

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56

Тел. Кафедра економіки та сфери обслуговування:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри економіки та сфери обслуговування

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Кожне підприємство прагне не тільки працювати прибутково, але й вийти на світовий рівень, а це потребує від фахівців знань, вмінь та досвіду з міжнародної економіки.В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якості, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Пріоритетного значення при цьому набуває пошук висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому економісти з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-економістів останнім часом зростає.

 

Навчаючись за нашою освітньою програмою, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі.

 

Освітня програма:

Міжнародна економіка

Кваліфікація:

бакалавр з економіки

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде вміти: використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); розрізняти  моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку міжнародної економічної науки;

усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття на міжнародному рівні; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.

Сфера працевлаштування: 

Бакалавр може  працювати: на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) на первинних посадах в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій на посадах: економіста, економіста зі збуту та просування товарів, економіста зі зовнішньоекономічної діяльності, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, економіста з ціноутворення, оглядача з економічних питань, економіста з договірних та претензійних робіт, аналітика з дослідження товарного ринку, міжнародного аналітика, консультанта з економічних питань, економічного радника, аташе.

 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Кафедри економіки та сфери обслуговування