КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Економіка підприємства

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «Економіка підприємства»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра економіки підприємства

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56

Тел. Кафедра економіки підприємства:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: keoa@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри економіки підприємства

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Кожне підприємство прагне працювати прибутково, а це потребує від фахівців знань, вмінь та досвіду з економіки підприємства.

В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якості, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Пріоритетного значення при цьому набуває пошук висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства, які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому економісти з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-економістів останнім часом зростає.

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність в майбутньому!

Навчаючись за нашою освітньою програмою, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Економіка підприємства

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Економіка підприємства»).

 

Термін навчання

 

8 семестрів (4 роки)

 

Кредити ECTS

240

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Глибокі знання та розуміння основних економічних законів, господарської діяльності підприємства, ведення економічної документації за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів.

Здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економіки підприємства, проводити розрахунки ефективності економічної доцільності розробки та впровадження інновацій на підприємстві, мати навички розробки бізнес-планів, стратегічних та тактичних планів розвитку підприємства, розрахунок та прогнозування техніко-економічних показників роботи підприємства, використовуючи теоретичні знання та практичні навички.

Здатність до подальшого навчання,  вміння формувати проблеми та  знаходити шляхи їх вирішення в економічній діяльності підприємства.

Вміння орієнтуватися в проблемах господарської діяльності підприємства, вміти їх вирішувати;  професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства;

аналізувати сучасні проблеми розвитку економіки і суспільства та їх вплив на господарську діяльність підприємства; застосовувати прийоми економічного аналізу у процесі оцінки господарської діяльності підприємства; самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій.

 

 

Сфера працевлаштування:

 

Бакалавр може  працювати: помічником керівника підприємства з економічних питань; організатором діловодства (державні установи); помічником керівника малого підприємства без апарату управління з економічних питань; техніком з нормування праці; техніком  із планування; техніком із стандартизації; техніком з підготовки виробництва; асистентом економіста-статистика; асистентом економіста-демографа; організатором із постачання; організатором із збуту; економістом на підприємствах малого та середнього бізнесу, фахівцем з аналізу ринку праці.

 

 

Можливість отримання військової спеціальності:

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Кафедри економіки підприємства