КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕКОНОМІКА. Smart-економіка

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «SMART-ЕКОНОМІКА»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

 

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

 

СТАНЬ ЛІДЕРОМ ЗМІН – ЗРОБИ СВІЙ ВКЛАД У РОЗБУДОВУ SMART-ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56, 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри смарт-економіки

  

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на сторінці кафедри смарт-економіки!

Запрошуємо Вас на навчання за сучасною, єдиною в Україні, інноваційною освітньою програмою SMART-ЕКОНОМІКА.

JUST BE SMART!

SMART-ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ, АБО ЯК ЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКЕ ЗАВДАННЯ ЗДІЙСНЕННИМ?

Методика постановки цілей за SMART-системою дозволила досягти бажаного результату мільйонам людей. Успішні підприємці побудували свій бізнес саме завдяки глибокому аналізу і правильним критеріям формулювання завдань.

Типова постановка мети за SMART передбачає виконання певних завдань, які зашифровані в самій абревіатурі назви цієї методики.

SMART:

S – Specific (конкретика);

M – Measurable (вимірність);

A – Achievable (досяжність);

R – Realistic (реалістичність, значимість);

T – Timed (часовий відрізок).

В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якостей, що сприяє успішній самоорганізації діяльності.

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність в майбутньому!

Якщо ти обрав smart-економіку:

Навчаючись за освітньою програмою, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі.

 

Освітня програма:

Smart-економіка

Кваліфікація:

бакалавр з економіки

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Основний фокус програми

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних та особистісних компетентностей у сфері смарт-економіки: вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів розвитку смарт-економіки, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, теорії мікро-, макро- економіки, сучасних методів аналізу, управління та розвитку соціально-економічних процесів в умовах цифрових трансформацій різних виробничих систем і секторів економіки на мікро та мега- рівнях; креативності, комунікативності, формуванню організаторських здібностей та умінню працювати в команді на сучасному смарт-підприємстві.

Особливості освітньої програми

Унікальність освітньої програми полягає в оптимальному поєднанні теоретичних знань економіки індустрії 4,0 з посиленою практичною підготовкою (внаслідок цілеспрямованої організації наскрізної навчальної, виробничих практик на підприємствах та організаціях різних організаційно-правових форм та видів економічної діяльності), орієнтованою на вивчення практичних аспектів ведення бізнесу в Україні й за кордоном в контексті інтелектуалізації та цифровізації економічних процесів, ускладнених постпандемічними трансформаціями на мікро- та макро- рівнях.

Окремі компоненти освітньої програми викладаються англійською мовою.

Сфера працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на посадах: імідж-консультанта; менеджера (управителя) з інновацій; фахівця із підвищення кваліфікації̈ персоналу; внутрішнього торгового представника фахівця з електронної комерції; фінансового менеджера (управителя); персонального онлайн-доглядача економіста з маркетингу та реклами; бренд-менеджера; PR-менеджера; тайм-менеджера; менеджера по роботі з клієнтами; менеджера (управителя) спільноти; фахівця із кібербезпеки та інших сучасних професіях.

 

 

Університет має військову кафедру, на якій юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«SMART-ЕКОНОМІКА»

Кафедри смарт-економіки