КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Економіка

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «ЕКОНОМІКА »

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра економіки та сфери обслуговування

 

СТАНЬ ЛІДЕРОМ ЗМІН – ЗРОБИ СВІЙ ВКЛАД У РОЗБУДОВУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56, 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри економіки та сфери обслуговування

 

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Кожне підприємство прагне працювати прибутково, а це потребує від фахівців знань, вмінь та досвіду з економіки підприємства.

В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якості, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Пріоритетного значення при цьому набуває пошук висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства, які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому економісти з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-економістів останнім часом зростає.

Економіст – це найпрестижніша сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність в майбутньому!

Навчаючись за нашою освітньою програмою, ви сформуєте низку професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі.

 

Освітня програма:

Економіка

Кваліфікація:

бакалавр з економіки

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати: глибокі знання та розуміння основних економічних законів, господарської діяльності підприємства, ведення економічної документації за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів, здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Сфера працевлаштування: 

Бакалавр може  працювати: помічником керівника підприємства з економічних питань; організатором діловодства (державні установи); помічником керівника малого підприємства без апарату управління з економічних питань; техніком з нормування праці; техніком  із планування; техніком із стандартизації; техніком з підготовки виробництва; асистентом економіста-статистика; асистентом економіста-демографа; організатором із постачання; організатором із збуту; економістом на підприємствах малого та середнього бізнесу, фахівцем з аналізу ринку праці.

 

 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКОНОМІКА»

Кафедри економіки та сфери обслуговування