КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра управління та смарт інновацій

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 073 – Менеджмент:

бакалавр з менеджменту – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Менеджмент

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Менеджмент»).

Термін навчання

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

вміння визначати функціональні сфери організації та їх взаємодії (тобто закупівля, виробництво, логістика, маркетинг, фінанси, людські ресурси); діагностувати стан організації; здатність здійснювати організаційне проектування; розуміння принципів психології, визначення наслідків для організацій, а також реконструювання (тобто робота в групах, командах, дослідження поведінки); розуміння та застосування систем обліку та аудиту; розуміння існуючих і нових технології та їх впливу на нові/ майбутні ринки; розуміння принципів права і зв’язку їх з бізнесом/управлінськими знаннями; вміння визначити питання, пов’язані з культурою та етикою бізнесу та їх вплив на підприємницькі організації; підприємницькі якості, спрямовані на розвиток бізнесу.

Сфера працевлаштування:

менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з постачання; керівник урядового органу державного управління; керівник підприємства (установи, організації); керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст; спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер); спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер із зв'язків з громадськістю; адміністратор; фахівець виробничих підрозділів у промисловості; менеджер проектів та програм.

 

Мета програми забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами відповідальності та ставати на захист суспільних інтересів.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності; вміння та навички щодо організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних вимог; розуміння ціннісного ставлення до професійної діяльності та досвіду її реалізації; спроможність результативно діяти, ефективно вирішувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з управління організаціями на засадах розвитку власних інтелектуальних можливостей.

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Бізнес-адміністрування».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

Освітня програма Менеджмент це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Менеджмент»