КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Освітній ступінь «бакалавр»

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail: 

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 073 – Менеджмент:

бакалавр з менеджменту – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами відповідальності та ставати на захист суспільних інтересів.

Освітня програма «Менеджмент» спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами, виконувати завдання менеджменту діяльності суб’єктів господарювання на засадах оволодіння системою компетентностей.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності; вміння та навички щодо організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних вимог; розуміння ціннісного ставлення до професійної діяльності та досвіду її реалізації; спроможність результативно діяти, ефективно вирішувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з управління організаціями на засадах розвитку власних інтелектуальних можливостей.

Студенти забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою з інформацією про світові тенденції розвитку менеджменту, сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також дослідницької діяльності та участі у всеукраїнських й міжнародних конкурсах та олімпіадах.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 

Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Управління інноваційною діяльністю».

При факультеті економіки та бізнесу КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри менеджмент та публічного адміністрування мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Менеджмент це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Менеджмент»