КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Підприємництво та комерційна діяльність

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма: «Підприємництво та комерційна діяльність»

Освітній ступінь: «БАКАЛАВР»

Бакалаврська міжнародна програма

подвійного диплому «Два дипломи» 2D  з Академією «Вища Школа Бізнесу» у м. Домброва Гурніча.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Телефон для довідок:  (044) 256-21-44

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників за освітньою програмою Підприємництво та комерційна діяльність:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля:

Бакалавр з  підприємництва та комерційної діяльності – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форми навчання).

Студенти кафедри підприємництва та бізнесу, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами»» та отримати кваліфікацію «магістр» за відповідною програмою підготовки магістра.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 4-0206.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма Підприємництво та комерційна діяльність  спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі управління та адміністрування, що направлені на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Основними цілями програми є формування висококваліфікованих фахівців з підприємництва та комерційної діяльності, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного виконання професійних обов’язків, застосування яких дозволяє вирішувати складні спеціалізовані задачі з організації та ефективного функціонування підприємницьких та комерційних структур.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням Підприємництво та комерційна діяльність студенти здобувають такі знання та навички професійної діяльності:

 

Сфера працевлаштування випускників кафедри підприємництва та бізнесу за фаховим спрямуванням Підприємництво та комерційна діяльність:

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, комерційних організаціях, що функціонують у сфері послуг та торгівлі.

Фахівець може обіймати такі первинні посади: фахівця з товарознавства, з постачання, із збуту, інспектора-товарознавця; торговельного інспектора, торгового брокера, (торгового) дилера; комерційного агента, торговельного агента; завідувача підприємства роздрібної торгівлі, завідувача ринку; на підприємствах малого й середнього бізнесу (керуючого магазином, керівника малого підприємства, завідуючого секцією та відділу, директора малої торговельної фірми, комівояжера, торговельного брокера (маклера)).

Здобувачі вищої освіти кафедри підприємництва та бізнесу, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами».

Здобувачі вищої освіти кафедри підприємництва та бізнесу також мають змогу пройти навчання в аспірантурі за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ