КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та комерційна діяльність

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Підприємництво та комерційна діяльність»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Бакалаврська міжнародна програма

подвійного диплому «Два дипломи» 2D  з Академією «Вища Школа Бізнесу» у м. Домброва Гурніча.

 

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418

Тел.:  (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: 

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

 

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ- підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

 то ВАШ ВИБІР – ЦЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ!

Реалізація та розвиток освітньої програми передбачає:

Підготовка бакалаврів здійснюється за принципами студентоцентрованого навчання – розвиток особистості студента з урахуванням його ціннісних орієнтацій :

 

 

Серед дисциплін вільного вибору слід виокремити: Договірне право, Основи WEB-дизайну, Інтернет речей та застосування мобільних гаджетів і програмних продуктів, Комп’ютерний дизайн, Міжнародна економіка, Цифровий маркетинг та прикладна бізнес-аналітика, Тренінг-курс  «Start-up-підприємництво,  Рітейл-технології та ін.

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту на основі кращого досвіду в галузі управління якістю, розробити ефективні моделі по організації обслуговування клієнтів, започаткувати власний start-up.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація:

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва та комерційної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, менеджменту, підприємницького бізнесу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін із спеціальності у підприємництві та комерційній діяльності; виконавську дисципліну; працювати в міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї. 

Сфера працевлаштування: 

товарознавець, організатор з постачання та збуту, директор підприємства роздрібної торгівлі, директор ринку; керівник підприємств малого й середнього бізнесу: завідувач магазином, керівник малого підприємства, завідувач секцією та відділу, директор малої торговельної фірми, комівояжер, торговельний брокер (маклер), комерційний агент, інспектор з контролю якості продукції.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ