КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та комерційна діяльність

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Підприємництво та комерційна діяльність»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ- підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

 

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ!

Програма базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських,

управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у підприємництві та комерційній діяльності.

Майбутній підприємець вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів, що здійснюють торговельну та комерційну діяльність (підприємницький бізнес, підприємницьке право, організація захисту прав споживачів, матеріалознавство, товарознавство). Отримані знання дозволяють відкрити та розвивати власний бізнес, організувати логістичний сервіс, здійснювати реінжиніринг суб’єктів підприємницької та комерційної діяльності, розробити механізм організаційної координації.

Щоб навчити студентів грамотно започаткувати та розвивати бізнес, зібрати команду однодумців третина навчального часу відводиться психологічним тренінгам і діловим іграм – таким, як: «Ідея для клієнта. Бізнес-план на колінці»; «Підприємець».

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту на основі кращого досвіду в галузі управління якістю, розробити ефективні моделі по організації обслуговування клієнтів, започаткувати власний start-up.

 

Характеристика освітньої програми https://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bpkd/:

Освітня програма:

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація:

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва та комерційної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, менеджменту, підприємницького бізнесу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін із спеціальності у підприємництві та комерційній діяльності; виконавську дисципліну; працювати в міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї. 

Сфера працевлаштування: 

товарознавець, організатор з постачання та збуту, директор підприємства роздрібної торгівлі, директор ринку; керівник підприємств малого й середнього бізнесу: завідувач магазином, керівник малого підприємства, завідувач секцією та відділу, директор малої торговельної фірми, комівояжер, торговельний брокер (маклер), комерційний агент, інспектор з контролю якості продукції.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ