КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
денна форма здобуття освіти

1.1. Спеціальність 014.01  «Середня освіта (Українська мова і література»

1.2. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

1.3. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

1.4. Спеціальність 015.39 «Професійна освіта. Професійна освіта (Цифрові технології)»

1.5. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

1.6. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.7. Спеціальність 022 «Дизайн» (Мультимедійний дизайн)

1.8. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

1.9. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.10. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

1.11. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

1.12. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

1.13. Спеціальність 034 «Культурологія»

1.14. Спеціальність 035 «Філологія»

1.15. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка міжнародного бізнесу)

1.16. Спеціальність 051 «Економіка» (Smart-економіка)

1.17. Спеціальність 051 «Економіка» (Біоекономіка)

1.18. Спеціальність 052 «Політологія»

1.19. Спеціальність 053 «Психологія»

1.20. Спеціальність 054 «Соціологія»

1.21. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

1.22. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

1.23. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Цифрові фінанси

1.24. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

1.25. Спеціальність 073 «Менеджмент» Управління проєктами та смарт-технологіями

1.26. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

1.27. Спеціальність 075 «Маркетинг» Диджитал маркетинг  

1.28. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

1.29. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» IT-підприємництво

1.30. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та митно-логістична діяльність

1.31. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти

1.32. Спеціальність 081 «Право»   

1.33. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

1.34. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1.35. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

1.36. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

1.37. Спеціальність 124 «Системний аналіз»

1.38. Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

1.39. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

1.40. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

1.41. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

1.42. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханіка

1.43. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

1.44. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.45. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

1.46. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

1.47. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

1.48. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

1.49. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

1.50. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Текстильні технології моди та інтер'єрного простору)

1.51. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Комп’ютерний дизайн  в індустрії моди)

1.52. Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

1.53. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

1.54. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

1.55. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

1.56. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
заочна форма здобуття освіти

1.57. Спеціальність 014.01  «Середня освіта (Українська мова і література»

1.58. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

1.59. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

1.60. Спеціальність 015.39 «Професійна освіта. Професійна освіта (Цифрові технології)»

1.61. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

1.62. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.63. Спеціальність 022 «Дизайн» (Мультимедійний дизайн)

1.64. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

1.65. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.66. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

1.67. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

1.68. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

1.69. Спеціальність 034 «Культурологія»

1.70. Спеціальність 035 «Філологія»

1.71. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка міжнародного бізнесу)

1.72. Спеціальність 051 «Економіка» (Смарт-економіка)

1.73. Спеціальність 051 «Економіка» (Біоекономіка)

1.74. Спеціальність 052 «Політологія»

1.75. Спеціальність 053 «Психологія»

1.76. Спеціальність 054 «Соціологія»

1.77. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

1.78. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

1.79. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Цифрові фінанси

1.80. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

1.81. Спеціальність 073 «Менеджмент» Управління проєктами та смарт-технологіями

1.82. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

1.83. Спеціальність 075 «Маркетинг» Диджитал маркетинг  

1.84. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

1.85. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» IT-підприємництво

1.86. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та митно-логістична діяльність

1.87. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти

1.88. Спеціальність 081 «Право» 

1.89. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1.90. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

1.91. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

1.92. Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

1.93. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

1.94. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

1.95. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханіка

1.96. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

1.97.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.98. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

1.99. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

1.100. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

1.101. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

1.102. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Текстильні технології моди та інтер'єрного простору)

1.103. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Комп’ютерний дизайн  в індустрії моди)

1.104. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

1.105. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

1.106. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

1.107. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
дистанційна форма здобуття освіти

1.108. Спеціальність 014.01  «Середня освіта (Українська мова і література»

1.109. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

1.110. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

1.111. Спеціальність 034 «Культурологія»

1.112. Спеціальність 035 «Філологія»

1.113. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка міжнародного бізнесу)

1.114. Спеціальність 051 «Економіка» (Смарт-економіка)

1.115. Спеціальність 052 «Політологія»

1.116. Спеціальність 054 «Соціологія»

1.117. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

1.118. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

1.119. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

1.120. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

1.121. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

1.122. Спеціальність 081 «Право»   

1.123. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1.124. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

1.125. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

1.126. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

1.127. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

1.128. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

1.129. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

1.130. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»

1.131. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

1.132. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація» 

1.133. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ НРК5
денна форма здобуття освіти

2.1. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

2.2. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.3. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

2.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

2.5. Спеціальність 022 «Дизайн» (Мультимедійний дизайн)

2.6. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

2.7. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

2.8. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

2.9. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

2.10. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

2.11. Спеціальність 034 «Культурологія»

2.12. Спеціальність 035 «Філологія»

2.13. Спеціальність 051 «Економіка» Економіка міжнародного бізнесу

2.14. Спеціальність 051 «Економіка» Смарт-економіка

2.15. Спеціальність 052 «Політологія»

2.16. Спеціальність 053 «Психологія»

2.17. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

2.18. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

2.19. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Цифрові фінанси

2.20. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

2.21. Спеціальність 073 «Менеджмент» Управління проєктами та смарт-технологіями

2.22. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

2.23. Спеціальність 075 «Маркетинг» Диджитал маркетинг  

2.24. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

2.25. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» IT-підприємництво

2.26. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та митно-логістична діяльність

2.27. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти

2.28. Спеціальність 081 «Право»

2.29. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

2.30. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

2.31. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2.32. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

2.33. Спеціальність 124 «Системний аналіз»

2.34. Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

2.35. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

2.36. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

2.37. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

2.38. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханіка

2.39. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

2.40. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2.41. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

2.42. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.43. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.44. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.45. Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

2.46. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

2.47. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

2.48. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

2.49. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ НРК5
заочна форма здобуття освіти

2.50. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

2.51. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.52. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

2.53. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

2.54. Спеціальність 022 «Дизайн» (Мультимедійний дизайн)

2.55. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

2.56. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

2.57. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

2.58. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

2.59. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

2.60. Спеціальність 034 «Культурологія»

2.61. Спеціальність 035 «Філологія»

2.62. Спеціальність 051 «Економіка» Економіка міжнародного бізнесу

2.63. Спеціальність 051 «Економіка» Смарт-економіка

2.64. Спеціальність 052 «Політологія»

2.65. Спеціальність 053 «Психологія»

2.66. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

2.67. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

2.68. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Цифрові фінанси

2.69. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

2.70. Спеціальність 073 «Менеджмент» Управління проєктами та смарт-технологіями

2.71. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

2.72. Спеціальність 075 «Маркетинг» Диджитал маркетинг  

2.73. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

2.74. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» IT-підприємництво

2.75. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та митно-логістична діяльність

2.76. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти

2.77. Спеціальність 081 «Право»   

2.78. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

2.79. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2.80. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

2.81. Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

2.82. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

2.83. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

2.84. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханіка

2.85. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

2.86. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

2.87. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.88. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.89. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.90. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»

2.91. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

2.92. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

2.93. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

2.94. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ НРК5
дистанційна форма здобуття освіти

2.95. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Англійська мова і література)»

2.96. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

2.97. Спеціальність 034 «Культурологія»

2.98. Спеціальність 035 «Філологія»

2.99. Спеціальність 051 «Економіка»

2.100. Спеціальність 052 «Політологія»

2.101. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

2.102. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Фінанси, банківська справа та страхування

2.103. Спеціальність 073 «Менеджмент» Менеджмент

2.104. Спеціальність 075 «Маркетинг» Маркетинг

2.105. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» Підприємництво та комерційна діяльність

2.106. Спеціальність 081 «Право»   

2.107. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

2.108. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2.109. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

2.110. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

2.111. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханіка

2.112. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

2.113. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

2.114. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

2.115. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
НА ОСНОВІ НРК6, НРК7
денна форма здобуття освіти

3.1. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

3.2. Спеціальність 022 «Дизайн» (за видами)

3.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

3.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

3.5. Спеціальність 051 «Економіка»

3.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

3.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

3.8. Спеціальність 073 «Менеджмент»

3.9. Спеціальність 075 «Маркетинг»

3.10. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

3.11. Спеціальність 081 «Право»  

3.12. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

3.13. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

3.14. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

3.15. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

3.16. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

3.17. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)» 

3.18. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)»

3.19. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів)»

3.20. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

3.21. Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

3.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

3.23. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

3.24. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.25. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

3.26. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

3.27. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
НА ОСНОВІ НРК6, НРК7
заочна форма здобуття освіти

3.28. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

3.29. Спеціальність 051 «Економіка»

3.30. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

3.31. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

3.32. Спеціальність 073 «Менеджмент»

3.33. Спеціальність 075 «Маркетинг»

3.34. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

3.35. Спеціальність 081 «Право»   

3.36. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

3.37. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

3.38. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

3.39. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

3.40. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»          

3.41. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)»

3.42. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

3.43 Спеціальність 174 «Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

3.44. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

3.45. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

3.46. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.47. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

3.48. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

3.49. Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
НА ОСНОВІ НРК6, НРК7
дистанційна форма здобуття освіти