КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Результати моніторингу якості освіти

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ

РЕЗУЛЬТАТ

Нормативно-правовий інструментарій забезпечення якості освітньої діяльності

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2019-2023 рр.

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Моніторинг загальноуніверситетських показників

Оцінка якості МСОП

Результати експертизи ЕНМК у МСОП за 2019/2020 н.р.

Результати експертизи ЕНМК у МСОП за 2020/2021 н.р.

Результати експертизи МСОП за 2021/2022 н.р.

Результати експертизи ЕНМК у МСОП за 2022/2023 н.р.

Результати анкетування щодо питань організації та якості освітньої діяльності

Анкетування першокурсників щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності 2022

Анкетування студентів щодо визначення рівня володіння іноземною мовою та мотивації до підприємницької та наукової діяльності (станом на 30.06.2019 р.)

Звіт про стан практик та політики щодо академічної доброчесності у Київському національному університеті технологій та дизайну 1

Звіт про стан практик та політики щодо академічної доброчесності у Київському національному університеті технологій та дизайну 2

Моніторинг якості освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти