КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Результати моніторингу якості освіти

 

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ

РЕЗУЛЬТАТ

Розділ 1

Нормативно-правовий інструментарій забезпечення якості освітньої діяльності

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2019-2023 рр. 

Регламентація освітнього процесу 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Розділ 2

Моніторинг загальноуніверситетських показників

2.1

Оцінка якості МСОП

 

2.2

Результати анкетування щодо питань організації та якості освітньої діяльності

 

2.3

Рейтинги

 Київський національний університет технологій та дизайну у міжнародних та українських рейтингах ЗВО

Розділ 3

Моніторинг якості освітніх програм

Шифр

спеціальності

Освітня програма

Відгуки зовнішніх рецензентів

Результати анкетування стейкхолдерів

Висновки експертних комісій щодо акредитації освітніх програм

Ступінь бакалавра

017

Фітнес та рекреація

 

 

 

022

Графічний дизайн

 

 

 

022

Дизайн одягу (взуття)

 

 

 

022

Дизайн середовища

 

 

 

022

Промисловий дизайн

 

 

 

051

Економіка

 

 

 

051

Міжнародна економіка

 

 

 

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 

 

 

071

Облік і оподаткування

 

 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

 

073

Менеджмент

 

 

 

073

Туристичний бізнес

 

 

 

075

Маркетинг

 

 

 

076

Підприємництво та комерційна діяльність

 

 

 

081

Господарсько-правова діяльність

 

 

 

105

Нано-та мікротехнології в дизайні

 

 

 

122

Комп’ютерні науки

 

 

 

123

Комп’ютерні системи та мережі

 

 

 

123

Комп’ютерна інженерія

 

 

 

131

Прикладна механіка

 

 

 

133

Машинобудування

 

 

 

141

Електромеханіка

 

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

 

161

Хімічні технології та інженерія

 

 

 

162

Біотехнологія

 Експертний висновок_2020.pdf

182

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

 

 

 

182

Індустрія моди

 

 

 

182

Конструювання та технології швейних виробів

 

 

 

226

Промислова фармація

 

 

 

241

Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

 

 

 

242

Туризм

 

 

 

281

Публічне управління та адміністрування

 

 

 

Ступінь магістра

022

Дизайн (за видами)

 

 

 

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 

 

 

051

Міжнародна економіка

 

 

 

071

Міжнародний облік та аудит-консалтинг

 

 

 

072

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 

 

 

073

Управління інноваційною діяльністю

 

 

 

073

Туристичний бізнес

 

 

 

075

Комунікаційний маркетинг

 

 

 

076

Підприємництво та сервісна діяльність

 

 

 

081

Господарсько-правова діяльність

 

 

 

122

Комп’ютерні науки

 

 

 

123

Комп’ютерна інженерія

 

 

 

131

Мехатроніка та робототехніка

 

 

 

133

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

 

 

 

141

Електропобутова техніка

 

 

 

151

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

 

 

 

161

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

 

 

 

161

Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

 

 

 

162

Біотехнологія високомолекулярних сполук

Рецензія 1_2020

Рецензія 2_2020

 

Освітня програма очима студентів 2020

Освітня програма очима роботодавців 2020

Науково-дослідна практика очима студентів 2020

Переддипломна практика очима студентів 2020

 Експертний висновок_2020.pdf

182

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

 

 

 

182

Індустрія моди

 

 

 

182

Конструювання та технології швейних виробів

 

 

 

182

Технології легкої промисловості (освітньо-наукова)

 

 

 

226

Промислова фармація

 

 

 

Ступінь доктора філософії

022

Дизайн

 

 

 

051

Економіка

 

 

 

073

Менеджмент

 

 

 

075

Маркетинг

 

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

081

Право

 

 

 

132

Матеріалознавство

 

 

 

133

Галузеве машинобудування

 

 

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

 

 

161

Хімічні технології та інженерія

 

 

 

182

Технології легкої промисловості

 

 

 

226

Промислова фармація