КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Результати моніторингу якості освіти

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ

РЕЗУЛЬТАТ

Нормативно-правовий інструментарій забезпечення якості освітньої діяльності

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2019-2023 рр. 

Регламентація освітнього процесу 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Моніторинг загальноуніверситетських показників

Оцінка якості МСОП

Результати експертизи ЕНМК у МСОП за 2019/2020 н.р.

Результати експертизи ЕНМК у МСОП за 2020/2021 н.р.

Результати експертизи МСОП за 2021/2022 н.р.

Результати анкетування щодо питань організації та якості освітньої діяльності

Анкетування першокурсників щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/2018

Анкетування студентів щодо визначення рівня володіння іноземною мовою та мотивації до підприємницької та наукової діяльності (станом на 30.06.2019 р.)

Звіт про стан практик та політики щодо академічної доброчесності у Київському національному університеті технологій та дизайну 1

Звіт про стан практик та політики щодо академічної доброчесності у Київському національному університеті технологій та дизайну 2

Рейтинги

 Київський національний університет технологій та дизайну у міжнародних та українських рейтингах ЗВО

Моніторинг якості освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти