КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ДИЗАЙН (за видами)

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 022 Дизайн

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

022 Дизайн

Кваліфікація

магістр дизайну

Гарант освітньої програми:

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ДИЗАЙН (за видами)

Колосніченко Марина Вікторівна, д.т.н., професор,

декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Чупріна Наталія Владиславівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університета технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету дизайну (ДВСПП)

Чернявський Костянтин Володимирович, к.мист., доцент,

завідувач кафедри рисунку і живопису Київського національного університету технологій та дизайну

Харченко Анна Сергіївна, студент

кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 022 Дизайн

Завідувач випускової кафедри:

кафедра художнього моделювання костюмаНіколаєва Тетяна Вадимівна, к.т.н., професор;

кафедра рисунку та живописуЧернявський Костянтин Володимирович, к.мист., доцент;

кафедра дизайнуОвчарек Володимир Євгенович, к.т.н., доцент;

кафедра дизайну інтер’єру і меблівСафронова Олена Олексіївна, к.т.н., професор;

кафедра ергономіки і проектування одягуОстапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., доцент.

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 022 Дизайн