КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МАРКЕТИНГ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

075 Маркетинг

Кваліфікація

бакалавр з маркетингу

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми МАРКЕТИНГ

Гарант освітньої програми:

Євсейцева Олена Сергіївна, к.е.н.,

доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Яренко Анатолій Валерійович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

Лагута Катерина Олександрівна, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайн

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 Маркетинг

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 Маркетинг

Перелік факультативних програм для спеціальності 075 Маркетинг рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми МАРКЕТИНГ

Завідувач випускової кафедри економічної кібернетики та маркетингу 

Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор