КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 075Маркетинг
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 075 Маркетинг
Кваліфікація магістр маркетингу Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
   
Гарант освітньої програми:
Яренко Анатолий Валерійович, к.е.н., доцент доцент кафедри Економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну   Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Члени проектної групи:
Подольна Валентина Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну Синенко Олександр Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри Економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну Богуславська Марина Володимирівна, студентфакультету економіки та бізнесуКиївського національного університету технологій та дизайну
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг
Перелік факультативних програм для спеціальності 075 Маркетинг рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
  Завідувач випускової кафедри економічної кібернетики та маркетингу  Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор