КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов'язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

Ділова українська мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Іноземна мова

5

Вища та прикладна математика

6

Фізика

7

Хімія

8

Інформаційні системи та технології

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

10

Інженерна і комп'ютерна графіка

11

Основи технології текстилю

12

Навчальна практика

13

Фізичне виховання

2 курс

14

Іноземна мова

15

Прикладна механіка

16

Квалітологія текстильного виробництва

17

Матеріалознавство

18

Основи теорії в'язання

19

Навчальна практика

20 

Фізичне виховання

3 курс

21

Іноземна мова (фахового спрямування)

22

Професійні комунікації

23

Технологія вироблення візерункового трикотажу

24

Конструювання трикотажних виробів та основі швейної технології

25

Технологія виробів заданої форми

26 

Моделювання технологічних процесів текстильного виробництва

27

Навчальна практика

4 курс

28 

Основи теплотехніки та тепломасопереносу

29 

Іноземна мова (фахового спрямування)

30

Економіка та бізнес

31

Хімічна технологія текстильних матеріалів

32

Виробнича практика