КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Кваліфікація

бакалавр з технологій легкої промисловості

Гарант освітньої програми:

Первая Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

Гаркавенко Світлана Степанівна, д.т.н., професор,

професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Чертенко Лілія Павлівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Завідувач випускової кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

Гаркавенко Світлана Степанівна, д.т.н., професор