КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Ділова українська мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Іноземна мова

5

Фізичне виховання

6

Вища та прикладна математика

7

Фізика

8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

9

Інженерна та комп’ютерна графіка

10

Ескізна графіка взуття

11

Навчальна практика

2 курс

12

Іноземна мова

13

Фізичне виховання

14

Хімія

15

Інформаційні системи та технології

16

Матеріалознавство

17

Устаткування для виготовлення виробів

18

Технологія виробів із шкіри

19

Моделювання виробів зі шкіри

20

Основи проектування виробів із шкіри

21

Навчальна практика

3 курс

22

Іноземна мова фахового спрямування

23

Професійні комунікації

24

Моделювання виробів зі шкіри

25

Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва

26

Навчальна практика

4 курс

27

Іноземна мова фахового спрямування

28

Економіка та бізнес

29

Формування конкурентоспроможності товарів в процесі проектування та виготовлення виробів

30

Виробнича практика