КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 2018

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Кваліфікація бакалавр з комп’ютерних наук
  Гарант освітньої програми:
Яхно Володимир Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
  Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)
Резніков Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент,доцент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну
Шрамченко Борис Лазарович, к.т.н., с.н.с.,доцент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Денісова Наталія Ігорівна, студентфакультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
  Завідувач випускової кафедри інформаційних технологій проектування Щербань Володимир Юрійович, д.т.н., професор    Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки