КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 

№ з/п

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Іноземна мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Фізичне виховання

5

Вища математика

6

Комп’ютерна графіка і візуалізація

7

Основи екології

8

Фізика

9

Алгоритмізація і програмування

10

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

11

Навчальна практика

 

2 курс

12

Ділова українська мова

13

Іноземна мова

14

Фізичне виховання

15

Дискретні структури

16

Комп’ютерний аналіз

17

Теорія ймовірностей та математична статистика

18

Теорія алгоритмів

19

Фундаментальні принципи розробки програмного забезпечення

20

Управління інформацією і інформаційна безпека

21

Архітектура комп’ютерів та розподілені системи

22

Навчальна практика

 

3 курс

23

Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень

24

Управління інформацією і інформаційна безпека

25

Основні системні принципи та інтелектуальні системи

26

Методи та системи штучного інтелекту

27

Архітектура комп’ютерів та розподілені системи

28

Основи охорони праці

29

Іноземна мова фахового спрямування

30

Навчальна практика

 

4 курс

31

Крос-платформне програмування

32

Основні системні принципи та інтелектуальні системи

33

Підприємництво та бізнес

34

Іноземна мова фахового спрямування

35

Виробнича практика

36

Атестація за фахом (випускний екзамен)