КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Кваліфікація бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
  Гарант освітньої програми:
Скрипка Костянтин Ігорович, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
  Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Козелло Надія Леонідівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
Зенкін Анатолій Семенович, д.т.н., професор, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Зенкіна Світлана Миколаївна, студент факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
Завідувач випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки  Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор   Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка