КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 2018

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 131 Прикладна механіка
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 131 Прикладна механіка Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  освітньо-професійної програми ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 
Кваліфікація бакалавр з прикладної механіки
Гарант освітньої програми:
Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)
Кошель Сергій Олександрович, к.т.н., доцент,професор кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну
Ковальов Юрій Адиславович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин  Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 131 Прикладна механіка
Поліщук Анастасія Анатоліївна, студент факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 131 Прикладна механіка
Завідувач випускової кафедри прикладної механіки та машин  Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент