КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 2018

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація

магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)

 

Гарант освітньої програми:

Голубєв Леонтій Петрович, к.т.н.,

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

 

Члени проектної групи:

Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н.,

завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Дроменко Валерія Борисівна, к.т.н.,

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

 

Завідувач випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

Здоренко Валерій Георгійович., д.т.н., професор

 

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Перелік обов'язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Перелік факультативних програм для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва