КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація магістр комп’ютерних наук
  Гарант освітньої програми: Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Шрамченко Борис Лазарович, к.т.н., с.н.с., доцент  кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну
  Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)
Яхно Володимир Михайлович, к.т.н., доцент,доцент  кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну
Опанасенко Володимир Миколайович, д.т.н., професор, професор  кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну Денісова Наталія Ігорівна, студентфакультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
  Інформація про  випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Завідувач випускової кафедри інформаційних технологій проектування  Щербань Володимир Юрійович, д.т.н., професор